Blog

Veronika Kotradyová je interiérová dizajnérka, ktorá sa špecializuje na vplyv dizajnu na ľudské telo a myseľ (Body Conscious Desing). Tvrdí, že priestor, v ktorom denne prebývame a predmety, ktorými sme obklopení, výrazne ovplyvňuje naše životy. Aké prostredie si vytvoríme, také zdravie, hodnoty a dokonca aj medziľudské vzťahy máme.

DSC_0495

Veronika Kotradyová je tiež reprezentantom Slovenska v Association for Body Conscious Design. O svojich výskumných poznatkoch a vedomostiach prednáša po celom svete od Nového Zélandu, USA ,až po Afganistan.

Ste jednou zo zakladateľov BCD lab ( Body Conscious Design laboratory  – výskumného, vzdelávacieho a vývojového pracoviska Fakulty architektúry pre dizajn s ohľadom na človeka. Kedy a ako ste sa dostali ku skúmaniu vplyvu interiérov na človeka a prečo?

Moja cesta k dizajnu s ohľadom na ľudské telo sa začala mojou dizertačnou prácou o ekologických aspektoch tvorby dizajnu, teda o tom, čo je „eko“ a „bio“ pri navrhovaní interiérov. Pri skúmaní celého životného cyklu výrobkov, som prišla na to, že do fázy používania výrobkov zasahuje psychológia, sociológia, medicína a ďalšie vedné odbory . Postupne som sa na túto oblasť preorientovala a nazvala som ju „humanizácia mikroprostredia“. Pod týmto názvom som začala robiť ďalšie výskumy. Vďaka tomu som sa dostala aj na výskumnú stáž na univerzitu UC Berkeley v USA , ktorá bola pre mňa nesmiernou inšpiráciou a na nej som práve mala možnosť sa pridať ku odborníkom, ktorí obdobné smerovanie nazývali „body conscious design“. Absolvovala som tam rovnomenný u významnej sociologičky Galen Cranz. Hovoria mu doslova kurz, ktorý vám zmení život (z angl. life changing cource) . Stalo sa. Získala som úplne iný pohľad na svet. V súčasnosti  sa navrhujú veci, priestory hlavne pre efekt, vizuálne vábivé , ktorým  sa ľudia  musia prispôsobiť. Správne je to naopak. Najprv zistiť psychické, fyziologické potreby človeka alebo skupiny, a až potom navrhovať interiér alebo jeho zariadenie.  Volá sa to dizajn pre človeka od človeka alebo tiež navrhovanie zvnútra von (za angl. design from inside out).

Hovorí sa, že to ako sa človek stravuje výrazne ovplyvňuje jeho myslenie. Napríklad ťažké jedlá nám navodia pochmúrne myšlienky, či nočné mory. Platí to isté aj v dizajne? Ovplyvňuje interiérový dizajn naše myslenie?

To čo nás obklopuje, vníma náš nervový systém. Prenáša to do myslenia, vnímania a telesných funkcii a naopak, to čo ide z nás von- spôsob ako myslíme, konáme- vplýva na to, ako naše prostredie vyzerá. Informácie z prostredia vnímame zrakom, hmatom a ostatnými zmyslami. Napríklad vplyv má na človeka aj to na čom sedí, čoho sa jeho telo dotýka. Cez nervové prepojenia sa nám to premieta napríklad do nášho dýchania, čo má zas vplyv na všetky ostatné deje v našom tele vrátane mysle. Prostredie, ktoré je príliš farebné alebo  hlučné, jednoducho má priveľa stresorov, nám zrýchli dýchanie, ktoré je plytšie a nepostačujúce. Následkom toho sa nedostatočne prekrví organizmus. Stres má súvislosť aj s prekyslením organizmu, čo súvisí s ukladaním toxínov. S tým súvisia rôzne degeneratívne ochorenia od osteoropózy, až po rakovinu. Všetko to má za následok stres z prostredia, či medziľudských vzťahov,  ktoré sa odvíjajú priamo od nastavenia prostredia  (čo sa týka pocitu súkromia- intimity,  možnosti kontrolovať vlastné teritórium, pocitu bezpečia a pod.)

???????????????????
Interiér nášho pôvodne mobilného domu je tvorený podľa zásad Body Conscious Design. Prírodne materiály v prirodzených farbách. Dotýkame sa hliny, korku, dreva, prírodného marmolea…vonia nám drevo aj po troch rokoch od postavenia domu. 

O Body Consious Designe vám chceme viac povedať a hlavne ukázať v našom dokumentárnom filme, ktorý sme začali natáčať a na jeho dokončenie nám chýbajú financie. Zbierka na projekt trvá ešte do nedele 28.1. Ďakujeme, že podporou natáčania filmu nám pomáhate šíriť krásne a podstatné myšlienky ďalej. PODPOR TU STARTLAB: V zdravom dome žijú šťastní ľudia.

Foto: www.helenakurus.sk

Povedzme si konkrétne čo spôsobuje spomínaný stres z prostredia a aké sú konkrétne následky na zdraví.

V našom výskumnom centre sme skúmali enviromentálny stres a jeho dopady. Definujeme ho ako stres z prostredia, hluk, znečistenie, tiež priestorové usporiadanie a jeho dimenzie, ako sú proporcie a hustota osídlenia. Negatívne dopady má napríklad malý priestor obsadený veľkým množstvom ľudí, ktorí tým prichádzajú o svoje súkromie. Významné dopady má aj to, akými materiálmi sme obklopení. Choroba dnešnej doby je obklopovať sa hlavne v pracovnom prostredí studenými hladkými predmetmi, ktoré sú nepríjemné na dotyk, nevytvárajú tepelnú ani akustickú (zvukovú) pohodu. Druhým problémom je obklopenie sa imitáciami, ktoré sa tvária ako niečo iné, napríklad dlažba s dekórom dreva. Vzniká tak doba, ktorá je povrchná a predstierajúca. Materiály nie sú tým, čo vidíme zrakom, ktorý sa veľmi ľahko oklame. Je to svojim spôsobom stresujúce a frustrujúce. To všetko má za následok civilizačné choroby, od degenerácie pohybového aparátu, cez srdcovo-cievne, až po psychické poruchy.

DSC_0454

V spojitosti so zeleným dizajnom má dizajnérka osobnú teóriu, že človek dokáže rešpektovať sám seba, svoje telo, ak dokáže rešpektovať životné prostredie. Preto sú zdravý dizajn a zdravá architektúra prepojený s ochranou životného prostredia.

Človek trávil v minulosti podstatne viac času v prírode, prácou na poliach, v lesoch ako dnes. V súčasnosti väčšinu času trávime v budovách, kanceláriách pri sedavom zamestnaní. Ako sa tento výrazný odklon od života v prírode a pri manuálnej práci prejavil na zdraví ľudí?

Degeneruje sa pohybový aparát. Napríklad sedením zhrbene v tvare C. Je to opäť taká naoko maličkosť, ale faktom je, že si zborteným sedením tlačíme na vnútorné orgány, čo ovplyvňuje všetky naše vitálne funkcie a tiež emocioálny život . Hovorí sa, že tráviaca sústava je náš druhý mozog a ten trpí najviac. To má za následok opäť celú radu chorôb a porúch. Človek je uspôsobený na pohyb a potrebuje sa hýbať. Úlohou dizajnérov je preto nájsť cestu, ako do interiérov dostať impulzy k pohybu. Napríklad ponúknuť ľuďom schody, ale také, z ktorých budeme mať aj pôžitok. Nemci majú na to výraz  „Paradestiege“. Schody, ktoré nás nútia k pohybu. V Štokholme napríklad vyrobili hrajúce schody, ktoré vydávali zvuk  klavíra pri chodení. Ľudia ich používali viac ako eskalátor. Samozrejme nejde o to vytvoriť bariérový prístup. Stačí ak schody umiestnime v priestore bližšie ako výťah. Používanie schodov je inak veľmi zdravé. V kanceláriách je dobré umiestniť rôzne rampy a nadimenzovať priestor, tak aby mali možnosť striedať polohy a umožniť tak pracovať aj postojačky, posediačky, v kľaku, či na zemi. Je ale potrebné, aby to akceptovala  kultúra organizácie.

Ako som spomínala vymenili sme celodenný pobyt v prírode na vzduchu za ten osemhodinový v kanceláriách. Ako môžeme aj do interiéru dostať kus prírody?

Tak, že doň dostaneme dostatok prírodných materiálov. Čím viac  ich je, tým pozitívnejší účinok to má na naše zdravie. No nie je jedno, či použijeme domáce prírodné materiály, napríklad drevo z našich lesov alebo drevo z tropických dažďových lesov. Môžete mať síce prírodný teekový nábytok, no zdevastovalo sa preň časť tropického pralesa a použilo množstvo energie na prepravu. Na druhej strane platí to isté ako pri stravovaní. Jesť a obklopovať sa máme domácimi produktmi a nie exotickými, pretože na domáce materiály je zvyknutý náš nervový systém a máme ich zakódované v DNA cez genetickú pamäť. V našej kultúre sme od kolísky po rakvu sme obklopení drevom.

Drevo má množstvo pozitívnych účinkov na človeka, napríklad červený smrekovec vylučuje do prostredia pozitívne antibiotické látky. Aké sú jeho ďalšie výhody?

Vytvára výbornú mikroklímu. Napríklad reguluje vlhkosť v miestnosti. Vytvára akustickú pohodu, a to obzvlášť mäkké drevo bez povrchovej úpravy. Voskovaním, olejovaním, či lakovaním stráca niektoré pozitívne vlastnosti. Drevo má prirodzenú príjemnú vôňu vďaka prchavým látkam. Poznáte to, ak vám niečo vonia, lepšie sa vám dýcha aj pracuje. )
Drevo je tiež mimoriadne príjemné na dotyk. Robili sme výskumy a výsledkom bolo, že aj hladké drevo bez povrchovej úpravy je ľuďom príjemnejšie, než iné materiály. Je teplé na dotyk, pretože má nízku tepelnú vodivosť a tým pádom je“ neutrálne“ v lete, aj v zime. Naopak kovy majú vysokú vodivosť a nie sú vhodné na priamy kontakt. Som zástancom toho, aby sa na  miestach, ktorých sa pravidelne dotýkame ako podlahy, pracovné dosky, úchytky na skrinkách, používalo drevo. Pre zrak sú prírodné materiály s ich vlastnou  textúrou vysoko antistresové a uvoľňujúce, máme ich zakódované v našej genetike, aj kultúre.

???????????????????
Masívny nábytok morálne nestarne. Vnáša do nášho života schopnosť vidieť hodnotu vecí.

Foto: www.helenakurus.sk

Renesanciu z prírodných materiálov zažíva aj hlina. Jej údržba je však náročnejšia. Prečo sa rozhodnúť pre hlinené omietky, alebo podlahu?

Hlina, pálené a nepálené tehly z nej, sú tradičným stavebným materiálom na Slovensku. Výborne reguluje vlhkosť a je príjemná na dotyk. Nevýhodou autenticity prírodných materiálov je náročná údržba. Pre ľudí, ktorí majú vysokú mieru čistenia mokrým spôsobom, nie sú prírodné materiály vhodné, aj keď paradoxne práve tieto materiály sú silno antimikróbne. Znamená to, že nevytvárajú podmienky pre rast baktérii a mikróbov. Spravili sme jeden test, dali sme baktérie streptokokov na drevo (dub a borovicu)  v rôznych prevedeniach , sklo a plast. Najkratší čas prežili tieto baktérie práve na dreve – konkrétne dube bez povrchovej úpravy . Pritom sklo, kov a plast sú časté materiály, ktoré sa používajú v lekárskom prostredí. Paradoxne, vhodnejšie drevo tam nájdete výnimočne. Našim kultúrnym stereotypom je používať na čistenie vodu a k tomu aj agresívne čistiace prostriedky, pritom drevo si vie s baktériami poradiť samé. Ľudia si vyberú radšej civilizovaný spôsob čistenia, akoby mali nechať prírodu, aby si s baktériami poradila sama. Je to škoda, lebo prílišné čistenie oslabuje tiež imunitu. Aj preto deti z hospodárskych dvorov bývajú zdravšie.

Medzi prírodné materiály patrí aj kameň. Áno alebo nie pre kameň v interiéri?

Použitie kameňa na stavbu obydlí patrí medzi naše kultúrne archetypy. Ešte viac v mediteriánskej oblasti s horúcou klímou. Čo sa týka akustiky a haptiky (kontakt hmatom), je v našich klimatických podmienkach  menej  príjemný.  Skôr by sme ho mali voliť pre  vyváženie iných teplých materiálov. Akustická pohoda sa dá vytvoriť správnym vyvážením mäkkých materiálov pohlcujúcich zvukové vlny ako sú koberce, peny, mäkké drevo, korok a tvrdých odrážajúcich materiálov ako je sklo, keramika, kameň a kov. Tak sa dá docieliť  mäkkosť zvukov a pritom  žiadna izolácia, aká je zas potrebná napríklad v nahrávacích štúdiách.

V moderných interiéroch sa dnes používa veľa skla, hliníka, bielej farby a celkový minimalizmus. Ako by ste z vášho odborného hľadiska takýto interiér zhodnotila?

Síce je dnes trendové vytvárať v domoch obrovské presklené plochy, no pravda je, že to nepôsobí na psychickú pohodu dobre. Sklo svojou transparentnosťou  síce poskytuje dobrý výhľad von, uberá však aj na intimite a pocite bezpečia. Dnešná doba je veľmi „sklenená“. Dotýkame  sa neustále akoby sklenených povrchov, dotykových telefónov, pozeráme do obrazoviek počítačov a pracujeme v presklených kanceláriách. Vyvážiť by sme to mali tradičnými masívnymi materiálmi v domácom prostredí. Nehovorím o rustikálnom štýle, ale skôr o prírodných masívnych materiáloch. Dnešná doba je veľmi abstraktná. Vytvárame abstraktné hodnoty za počítačmi, ktorých sa nevieme dotknúť. Práve preto je dôležité vykompenzovať to predmetmi v interiéri, ktoré sú autentické, skutočné ako na dotyk, pohľad i vôňu. Minimalizmus je správny, ale ak sa tvorí s mierou. Čistý uprataný priestor je v poriadku. No aj tie rovné línie je za potreby vykompenzovať napríklad drevenou podlahou, alebo masívnym stolom a predídeme dojmu sterility. Samozrejme nie je tiež v poriadku obložiť všetko drevom. No ak si predstavíme, úplne inak vyznie minimalisticky zariadený interiér s bielymi  lesklými umelými povrchmi  a inak ten, v ktorom je síce moderný nábytok vyrobený z masívneho dreva.

Takže ak niekto neobľubuje rustikálny štýl, vie si zariadiť interiér aj s minimalistickým prístupom, tak aby bol zdravý…

Samozrejme. Škandinávsky, nemecký, švajčiarsky a rakúsky dizajn je presne o tom, o minimalizme s použitím prírodných materiálov. Trendové sú tam moderné drevostavby s presklenými fasádami a značkovým plastovým nábytkom, ale vyvážený drevenou podlahou alebo krovom, ktorý vidia nad hlavou. Inak, krov nám prepožičiava pocit istoty a robí dobre nášmu nervovému systému. Je to kombinácia tradičného s moderným. Hľadanie tej rovnováhy.

dscf3136

Foto: www.helenakurus.sk : Pre inšpiráciu ponúkame článok Desať tipov pre zdravú a hravú detskú izbu , v ktorom nájdete inšpirácie ako sme prvky Body Conscious Designu uplatnili v izbe našich troch synov.

Interiérový dizajn je často v médiách prezentovaný ako navrhovanie interiéru dizajnérom podľa jeho know how. No nie sú v zásadnej miere zohľadňované konkrétne potreby a osobnosť užívateľa. Je rozdiel v navrhovaní pre introverta a extroverta?

Určite áno. Je to o koncipovaní priestoru. Hovorí sa, že Američania sa chceli koncom 50tých rokoch zavďačiť ženám, ktoré počas 2. svetovej vojny tvrdo pracovali namiesto mužov,  a tak im po vojne a návrate do normálu pri koncipovaní nových obytných štvrtí, typických predmestských domčekov prepojili kuchyne s jedálenskou časťou. Vrátili ich opäť do kuchyne a pritom ich neizolovali. Súvisí to aj s americkou extrovertnou kultúrou. Ľudia ktorí odišli žiť do Ameriky, bolí tí nespokojní so svojim starým životom, ktorí chceli niečo zmeniť. Boli viac draví a extrovertní. Preto je ich dizajn otvorený a typický pre extrovertov. Introvert naopak potrebuje viac malých komôrok, uzavreté menšie miestnosti, do ktorých sa môže schovať a hĺbať. Extrovert búra priečky a vytvára veľké otvorené priestory. Aj naše súčasné rodinné domy a byty už majú spojenú kuchyňu s obývačkou.

Spôsob ako interiér zariadiť určuje aj čínske feng shuei. Používate pri dizajnovaní aj tieto princípy?

Body Conscious Desing  a feng shuei maju veľa spoločného. Zariaďovenie interiéru s prihliadnutím na človeka  bolo  odpozorované a rozvinuté od starovekých filozofií ako je  čínske feng shuei alebo indická geomantia. Sú však v inom kultúrnom kontexte a v našej západnej kultúre sa stále berú ako niečo ezotrické a alternatívne. Preto sa snažím založiť svoju vlastnú filozofiu navrhovania na multižánre, kde je priestor aj pre poznatky z moderných vied.

tbp8143

Foto: www.helenakurus.sk

Viac nám chutí jesť z dreveného stola, dokonca z dreveného taniera a s dreveným príborom.

V našej záhrade sme sa snažili vytvoriť priestor, ktorý by hral na všetky naše zmysly. Dá sa to dosiahnuť aj v interiéri?

Áno, je tam paralela medzi permakultúrnym videním a zdravým interiérovým dizajnom. Interiér by mal ponúkať pôžitok pre všetky zmysly. Bohužiaľ naša kultúra je veľmi vizuálna. Súvisí s tým aj vytváranie si odstupu od vecí. Dieťa na rozdiel od dospelých, všetko chytá, ohmatáva, ochutnáva, žuje a prirodzene používa na spoznávanie sveta všetky zmysly. Ako dospievame, viac podliehame tlaku sociálneho okolia, ktoré nám káže nezašpiniť sa alebo nepoškodiť veci. Vzďaľujeme sa od našej prapodstaty. Práve naopak preferovať by sme mali veci, ktoré nás nabádajú k dotýkaniu, načúvaniu. Často zabúdame na to, aký zvuk výrobky vydávajú. Napríklad zvuk elektrospotrebičov, zatváranie dverí, kráčania po podlahe. Tu si treba uvedomiť, že je zásadný rozdiel v akustickom zážitku z kráčania po laminátovej podlahe, či dlažbe a kráčania po drevenej masívnej podlahe. To všetko vytvára práve už spomínanú akustickú pohodu. Výrobcovia áut radia jednotlivé vozidla do kategórii aj podľa toho aký zvuk vydávajú dvere pri zatváraní. Práve pri dizajne automobilov sa myslí nie len na vizuálny pôžitok, na tvary, materiály, ale aj na zvuk. Hrať na všetky zmysli, je veľmi zdravé.

Prešli sme si zrak, hmat, sluch, vôňu, no ako navodiť chuť?

Zistilo sa, že čuch a chuť sú v našom nervovom systéme  navzájom prepojené, a to čo cítime nosom  spúšťa naše chuťové zmysly. Keď nám niečo vonia,  spája sa nám to s niečím, čo nám bude aj chutiť. Napríklad viac nám bude chutiť, ak budeme jesť na  drevenom  masívnom stole, dokonca aj z dreveného taniera a s dreveným príborom. Samozrejme, opäť narážame na údržbu. Síce laminátovou fóliou obtiahnutú pracovnú dosku ľahšie umyjeme, na dotyk budeme stále cítiť, akoby starý umakart. Keď zarežete do drevenej dosky, ostane nám ryha, alebo ak necháme zaschnúť čučoriedkový lekvár, zostane fľak. No na rozdiel od laminátu sa však dá drevená doska vždy zbrúsiť a ošetriť.

V našej kultúre je zvykom robiť niečo navždy. Stavať dom na celý život, zariaďovať interiér, tak, aby veľa vydržal. Aj preto sa nahrádzajú menej trvácne materiály za umelé a maskujú sa imitáciami. Dokážu imitácie nahradiť drevo, hlinu, korok, bavlnu a podobne?

Drevo aj hlina vydržía veľmi veľa. Drevené kostolíky na východnom Slovensku sú toho dôkazom. Dôležitý argument je, že drevo starne s gráciou. Čím je staršie tým vyzerá lepšie, ako my ženy:-). Na rozdiel od plastu po dvadsiatich rokoch. Nechať zostarnúť prírodný materiál si môžeme dovoliť, kým plast nie. Súšasné inovácie v oblasti materiálov prinášajú stále nové napodobeniny, novú autenticitu, ktorú sú v podstate novodobými  „fejkmi“. Vrcholom je keramická dlažba s dekórom dreva. Prečo sa má keramika alebo vinyl tváriť že je drevo? Každý materiál má svoju vlastnú autenticitu. Imitácie majú nízku morálnu hodnotu, pretože sú výkrikom módy, dizajnérov, ktorí stále vymýšľajú niečo nové. Trendové a ľúbivé je to však len krátke obdobie. Na rozdiel od  autetických prírodným materiálov s vlastným identickým povrchom. Ľudí, ktorí dbajú o vonkajší imidž, imitácie na oko uspokoja. Reflektuje to ich hodnotový rebríček. Veľmi nevhodné sú imitácie pre deti. Ak sú od malička obklopené imitáciami a strácajú schopnosť rozlíšiť čo je skutočne drevo a čo laminát. Narúša to aj ich hodnotový systém a dôveru nie len v to čo vidia, ale aj v ich svet, či je skutočný, alebo nie. To súvisí aj s dôverou k ľuďom a s vytváraním si vzťahov a hlavne s ich vzťahom k prírode. Viac o vplyve interiérov na deti v pokračovaní rozhovoru nabudúce.

POZOR: Na vlastnej koži si môžete pozrieť a zažiť princípy zdravého dizajnu v našom dome na celodennom seminári u nás doma. Viac info na http://lifereset.sk/info/

FOTO: autorka, Veronika Kotradyová a www.helenakurus.sk

Súvisiace články z blogu www.lifereset.sk :

Dokumentárny film o mobilnom dome, permakultúrnej záhrade a zdravom dizajne

Fotopostup domu za 25 tisíc eur!

Kde a ako na stavbe ušetriť a o nič sa neukrátiť

Vôňu a dotyk drea nenahradí žiadny umelý materiál

Krása a jednoduchosť slamených balíkov z poľa

Keby deti mohli stráviť pol deststva na strome, tak to urobia

Permakultúra je vlastne zdravý sedliacky rozum

Read More


„A teraz nás čaká druhá výzva – vnútrajšky,“ zahlásil Janči, potom, čo sme finálne z vonku uzavreli stavbu. Mal pravdu. Kým stavebné práce na hrubej stavbe šli akoby od ruky, za každým úkonom bolo vidieť veľké pokroky, práce v interiéri, zdanlivo postupovali veľmi pomaly. Zdržania sa totiž týkali rôznych technologických a materiálových“ vychytávok“. Čítajte a inšpirujte sa:-).

II. Reportáž o stavaní mobilného domu- pokračovanie

TBP_9989

Permakultúrne stavanie

Náš slobodný domčúrik vyzeral byť zvonku k nasťahovaniu. Chýbali mu len okrúhle parapety na okrúhle okná. Tie nám riadne skomplikovali život, pretože ich výroba je zložitá. Dorazili k nám až z Čiech. Celkovo krásne okrúhle okná priniesli nie jeden konštrukčný „zadrhel“. Napriek tomu stáli všetky „okrúhle peripetie“ za výsledný efekt.  Interiér bol zaizolovaný a pripravený na príchod elektrikára a kurenára-vodára. Obaja sa nestíhali diviť:-). Majster, ktorý zbadal sieť rozvodov sa potešil. „Pojali sme to permakultúrne, vysvetľoval príjemnému kolegovi kurenárovi môj muž. „Znamená to, že sme pri navrhovaní interiéru zohľadnili čo najkratšie možné rozvody. Kuchynské a kúpeľňové umývadlo sú fakticky oproti sebe za jednou priečkou. Na priestore dvoch metrov máme aj sprchový kút a zásobník na teplú vodu, vďaka čomu nepotrebujeme čerpadlo na poháňanie teplej vody do vzdialených batérií a nehrozia ani straty teploty do priestoru.“ Jančí názorne chodil po priestore a ukazoval rozmiestnenie kúpeľne. Sú to detaily, na ktoré ľudia často neprihliadajú, pritom ich vplyv na cene technológie, či ušetrenej energie je výrazný. Janči ako projektant kúrenia mi často o neefektívných riešeniach rozvodov s ľútosťou hovorí.

montazne vykresy V03-Model2015

Pôdorys  prízemia domu s kúpeľňou, wc, na ľavo kuchyňa s jedálňou a v anglickej galérií ležovisko, ako obývačka s výhľadom na TV zavesenom na stene (no pravda, tv nepozeráme, ale aspoň kvôli rozprávkam:-)) Na ľavo pracovňa so schodiskom a vstavaným L šatníkom. Pracovňa je prepojená so spálňou v galérií, teda na poschodí nad kúpeľňou. Na poschodí zatiaľ spoločná spálňa. Do budúcnosti rátame so slameným domom. Priestor je natoľko priestranný, že je možnosť vytvoriť aj detskú izbu, časom…v lete si postačíme záhradou.:-)

Záchod na dážď

Rozvodom vody majster dobre rozumel a súhlasne pritakával. Prekvapil ho vývod teplej vody až na vonkajšiu fasádu domu. Janči ho rýchlo zorientoval: „Bude k nemu pripojený solárny termický panel, ktorý bude tiež pomáhať ohrevu teplej vody. Ak sa divíte, prečo nie je na streche, ale pred domom, tak to preto, aby sme samostlakom odviedli vodu hore k zásobníku (fyzikálny jav, kedy teplá voda prirodzene stúpa a studená klesá a tak dochádza ku cirkulácii)“. Opäť sa ušetrí na čerpadlách a komplikáciách, ktoré by umiestnenie napríklad na streche domu malo. Majster sa pozrel na vytŕčajúcu rúrku z obvodovej steny. Na to som mu vedela odpovedať aj ja. „Je to trúbka na prívod dažďovej vody zo zbernej nádoby za domom. S touto vodou plánujeme splachovať wc.“ Zdvihol obočie, no nepovedal nič.:-)

Voda nad zlato

Šetrenie vodou je najdôležitejšou permakultúrnou zásadou a splachovanie s pitnou vodou, najväčším hriechom ľudstva. Napriek akýmkoľvek čistiacim technikám, voda znečistená fekáliami nebude nikdy tak čistá, ako tá pitná, ktorou sme spláchli. Chemické látky, ako antibiotiká, antikoncepcia a iné sa z nej len tak nevyčistia. Dostávajú sa aj do spodných vôd, do trávy. Existujú teórie, ktoré tvrdia, že cez trávu do dobytka, ktoré ju spasú. A s hovädzím mäsom opäť k nám. Nakoľko tomu veríte, je na vás. Faktom ostáva vysoká miera neplodnosti obyvateľstva práve v západnom svete. Práca s vodou je pre nás prioritou.

DSC_0434

FOTO:ZMG. Zásobník na teplú vodu s prípojkou na termický solárny panel. WC s prípojkou na zbernú nádrž s dažďovou vodou. Bez čerpadiel, vďaka fyzike.:-)

Zdravé teplo (mobilného) domova

Vodár-kurenár mal ešte základnú otázku, ktorú sa pýtajú mnohí. Ako máme vyriešené vykurovanie mobilného domu. „Elektrickým podlahovým kúrením Heatflow od spoločnosti RAMIS eu. Heatflow sú elektrické odporové fólie, ktoré ohrievajú infračerveným žiarením s rovnakou vlnovou dĺžkou akú má človek, preto nezaťažuje organizmus a nevytvára elektrosmog. Záložným zdrojom sú malé krbové kachle od Thormy,“ odpovedá zakaždým Janči a ja ho dopĺňam -„Z nich máme potešenie obaja, Janči ako odborník –„kurenár“ a ja ako amatérska dizajnérka. Kachle Kachle Zaragoza, sú totiž dizajnovo netypické, okrúhle. Výborne sa hodia k našim okrúhlym oknám.“ S prípojkami prichádza hneď ďalšia odpoveď, na ktorú sú zvedaví takmer všetci – stavebné povolenie. „Áno, máme ho. V slovenskom zákone musí mať stavebné povolenie každá stavba spojená so zemou. Aj keď je náš dom na pätkách a nie priamo na zemi. Spája nás s ňou už kanalizáciou, vodou a elektrinou,“ konštatujem.

mm                      mmmmm

Fotovoltaika a koreňová čistička

Elektrikár už bol menej prekvapený. Je ním Jančiho otec a dobre pozná naše „výmysly“. „Svietidlá budú napojené na 12 voltov?“ , opýtal sa nás. „ Áno, pretože zdrojom bude fotovoltaický panel  na zelenej streche. Vyrobená elektrina sa uskladní v batérií a bude slúžiť ako záložný zdroj. Ak by došlo niekedy k výpadku elektriny, vieme si takto minimálne svietiť, ale aj dobiť telefón, počítač, či…“ Otázok na inštalácie domu sme dostávali počas stavania niekoľko. Ak sme už odpovedali na základ, nedá sa vynechať ešte riešenie odpadovej vody. Kanalizácia v našej mini obci nie je. Jasným riešením aj preto bola koreňová čistička s predčistiacim trojkomorovým septikom. Koreňová čistička je izolované štrkové políčko, v ktorom sú vysadené vodné rastliny. Na ich koreňoch žijú aeróbne baktérie, ktoré  rozkladajú zložité chemické látky na jednoduchšie a tie rastlina spotrebuje. Kým väčšinu prác na mobilnom dome sme si robili sami. Koreňovú čističku budeme realizovať s odborníkmi z Ekočističky.sk. Nie len že sú na koreňové čističky odborníci, ale stavajú tiež v súlade so slovenskými zákonmi a so schválením úradom Životného prostredia.

TBP_0101

Tam kde je voda, tam je život. Od žubrienok, jašteríc, hmyzu, vtáčikov, netopierov až po veselý smiech našich detí. Stále ich nájdeme pri jazierku, niet divu. Aj preto majú naši najmenší jasno v jej význame pre všetkých:-).

 

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Čo najviac využívame fyzikálne javy, na to aby sme teplo, teplú vodu a elektrickú energiu doviedli k zdroju. Používame čo najkratšie rozvody, aby sme mali čo najmenšie straty. Využívame obnoviteľné zdroje – slnko pre solárne panely – termický  na ohrev teplej vody a fotovoltaický na výrobu elektriny. Tepelné zisky zvyšuje aj orientácia domu na juh a nepatrné aj odraz svetla z jazierka priamo pred domom. Zodpovedne narábame s vodou, tým že na splachovanie wc mienime používať dažďovú vodu zo zbernej nádrže a znečistenú vodu čistiť koreňovou čističkou. Myslíme na plán katastrofy, teda ak nejaký zdroj alebo technológia domu vypadnú, máme plán B. V prípade kúrenia elektrickým podlahovým kúrením Heatflow sú to malé krbové kachle Zaragoza. V prípade elektriny a teplej vody sú to solárne panely. V prípade problémom s koreňovou čističkou je to trojkomorový septik.


FOTO:
 Helena Kurusová, www.helenakurus.sk

SÚVISIACE ČLÁNKY  Z BLOGU www.lifereset.sk:

Projekt mobilný dom 2015

Projekt mobilný dom II 2016

Reportáž o stavaní mobilného domu svojpomocne I.

Najlepšie teplo je to, ktoré netreba vyrobiť

Ako vetrať, aby sme nebývali v igelitovom vrecku

Elektrická podlahovka, kotle, čerpadlá-zorientujeme vás

Read More

Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli postaviť si malý mobilný dom a prebývať v ňom dovtedy, kým si nepostavíme väčší, rodinný. Napriek tomu, že šlo o dočasné riešenie, pri jeho stavbe sme s energiou a kvalitou ani len trošku nešetrili. Výsledkom toho bol príjemný, teplý a voňavý domov. Domov, ktorý sa nám už vlastne ani nechcelo meniť za niečo iné. Bodku za konečným rozhodnutím dal príchod nášho tretieho syna.

dscf1472O dôležitých informáciach, našich hodnotách, o skvelých odborníkoch a množstve inšpirácií bude aj náš dokumenárny film STARTLAB: V zdravom dome žijú šťastní ľudia. Budeme radi ak nás podporíte.

Ujasnili sme si priority

Pri plánovaní nášho bývania sme postupovali na základe tohto kľúča: V porovnaní s prístavbou obývačky či rozšírením detskej izby, teda priestoru, ktorý nám v mobilnom dome chýba, stavba rodinného domu (či už slameného, dreveného alebo murovaného) nás bude stáť z hľadiska energie množstvo práce. Postaviť rodinný dom znamená žiť stavbou približne dva roky, kým spomínané úpravy mobilného domu zaberú mesiac života. Finančné hľadisko poukazovalo jasne na prístavbu, ktorá je desaťnásobne lacnejšou investíciou ako postavenie rodinného domu. Radšej investujeme ten čas, energiu a peniaze do nás, do cestovania, do spoločných zážitkov. A tak sa z konceptu mobilného domu stal koncept rastúceho domu, ktorý rastie a vyvíja sa spolu s nami.

dscf3181Kolíska, symbol našej ďalšej zmeny.

Pôvodný mobilný dom

Mobilný dom má rozmery 3,5 x 10m na prízemí a rovnako tak na poschodí. Tento pôdorys sme museli zachovať, aby sme spodnú a vrchnú časť domu vedeli naložiť na dva kamióny a po dostavaní rodinného slameného domu predať novému majiteľovi. Jeho stavba nás stála okolo 25 tisíc eur bez ceny práce, keďže celý dom takmer sám postavil môj muž Janči. (Viac o stavaní mobilného domu v podrobných článkoch tu.) Keďže šlo o dočasný domov nezamerali sme sa na vytvorenie veľkého priestoru, ale na príjemné a kvalitné bývanie.

tbp_1751_1Po rozšírení domu vznikla nad kuchyňou plnohodnotná spálňa. Zrušili sme sieť a polovičnú galériu. Vybudovali sme poschodie s izbou.

Ako to bolo predtým…

Pred stavebnými úpravami sme mali 45 m2 obytnej plochy. Znamenalo to kuchyňu s jedálenským sedením, pracovňu, malú detskú izbu a spanie pre nás v galérií. Izby boli pootvárané, aby dom pôsobil vzdušne a priestranne. Navrhovali sme si to tak z obavy, že dom bude skutočne malý pre život rodiny. Realita však ukázala niečo iné.

dsc_0069-2Konštrukcia prístavby je tiež stĺpiková sedvičového typu s izoláciou Isover Unirol Profi v kombinácií s parozábranou  Isover Vario KM Duplex UV. Ide o drevostavbu, ktorá však stojí na pevných základoch. Ešte nás čakajú finálne stavebné a terénne práce.

Život v paneláku

Po nasťahovaní sa do mobilného domu sme zistili, že rozmery nášho domu vôbec nie sú také stiesnené ako obavy, ktoré sme mali. Utvrdili nás v tom aj naši priatelia, rodina, jednoducho všetci tí, ktorí nás navštívili. S prekvapením konštatovali, že sa vôbec necítia ako v nejakom malom „kontajneri“. Stačilo sa odpútať od myšlienky, že bývame v malom a odrazu sme si všimli, že rozmery izieb sú rovnaké ako tie v paneláku, no s výhodou otvoreného priestranstva záhrady a toho, že ide o dom ako taký.

povodny-stav

Premeny nášho domu

Na pôvodnom pôdoryse môžete vidieť vstup a oproti šikovnú kúpeľňu s wc. Po ľavej strane sa nachádza kuchyňa s jedálenským sedením a na pravej strane pracovňa. Na poschodí nad kúpeľňou a chodbou je umiestnení len jedna izba, a to pôvodná detská izba. Za ňou nasleduje otvorené spanie so sieťou určenou pre nás. Stačilo jedno dieťa navyše a dom sa začal rozširovať na nepoznanie. 🙂

V novom pôdoryse pribudla na prízemí prístavba obývačky. Na poschodí vznikla veľká detská izba a plnohodnotná spálňa.

mn

Fotografie pôvodného stavu mobilného domu

_d3p9749

Pôvodná detská izba s rozťahovacou posteľou, komodami a policou na hračky. Viac foto v galérií stránky.

tbp_1583_1

Spanie v galérií nad kuchyňou.

tbp_1571_1Pohľad z galérie detskej izby do pracovne. Otvorený priestor po poschodie sme po úpravách zavreli, čím vzniklo poschodie a nová priestranná detská izba.

Keď pribudla spálňa, obývačka a väčšia detská

Mobilný dom sme začali upravovať tak, aby sme dom rozšírili o detskú izbu pre tri deti, spálňu a obývačku. Ešte v lete sme sa pustili do nadstavby podlažia nad pracovňou, kde vznikla priestranná detská izba s tromi posteľami, dostatočným úložným priestorom pre každé dieťa, písací stôl a rôzne prvky hravej kreatívnej detskej izby. Viac v článku 10 tipov pre zdravú a hravú detskú izbu.

dscf3136

Technické riešenia, ktoré sú možné realizovať aj neskôr

Keď už niečo prerábame, tak zároveň aj so stavebnými úpravami, ktoré súvisia s uplatnením technológie. Znamenalo to vyriešiť kúrenie na poschodí. Teplo na prízemí máme z elektrickej podlahovky a pre atmosféru aj z krbových kachlí. Minimálne stavebné úpravy predstavovalo nahodenie tepelného čerpadla vzduch-vzduch Mitsubishi Electric, ktoré v zime kúri a v lete chladí. Aby sme boli šetrní k prírode a tiež si znížili náklady za réžiu domu, zapojili sme si rekuperáciu STIEBEL ELTRON. Teplo z domu sa ňou nevyvetrá a vzduch v dome je stále čerstvý.

dscf3152Súčasná pracovňa po nadstavbe detskej izby. Nábytok máme vyrobený na mieru, aby sme využili každý cm2 efektívne.

Efektívne využitý každý cm

Dom sme neplánovali rozširovať, a preto na začiatku, pri jeho návrhoch, sme mysleli na využitie každého cm2. Pod schodmi sa nachádza veľký šatník v tvare L, v ktorom máme okrem oblečenia aj zásobník na vodu, kufre a sezónne oblečenie. Posteľ v detskej izbe je nadstavená nad schodiskom, položená z jednej stany na dvoch komodách. Pod ňou vznikol opäť odkladací priestor na stan, spacáky a ešte aj detský kočík. Nábytok v dome je vyrobený na mieru naším „dvorným stolárom“ Ladislavom Ostradickým. Znamená to, že hluché miesta u nás nenájdete.

dsc_0985Miesto sedačky Janči vybudoval drevené pódium so zabudovanými schodíkmi k balkónovým dverám. Tie sú vo výške 50cm, pretože dom je zapustený do svahu. Zásuvky a masívny nábytok do obývačky je už vo výrobe u nášho stolára Ostradického.

Pódium v obývačke

Aj v prístavbe obývačky sme si dali záležať na dômyselnom odkladacom priestore. Keďže je prístavba rovnako ako mobilný dom zasadená do terénu, museli sme sa popasovať s rôznymi výškami. Namiesto sedačky máme drevené pódium, z ktorého je východ do záhrady. Pódiom sme vyriešili výškový rozdiel, pre ktorý by museli viesť k dverám schody a zároveň sme získali bohatý odkladací priestor v pripravovaných zásuvkách pod ním.

dscf3203Na steny sme použili hlinené omietky, o ktorých sa viac dozviete v rozhovore Hlina vie pojať nie len vlhkosť, ale aj negatívnu energiu. Nová izba bez nášho akustického, formaldehyd rozkladajúceho dierkovaného sadrokartónu by nemohla byť. Aj o ňom viac v článku Sadrokartón ako prírodný materiál?

Bezpečný a uvoľňujúci interiér

Čo je pri vytváraní domova dôležité? Aby bol domov bezpečný. Jeden z príkladov bezpečnosti je trámový strop. Naše podvedomie ho načítava ako znak bezpečia, pretože každý vie, čo drží strechu nad hlavou. Podprahovo to pôsobí upokojujúco. Navyše, malo by to byť zapísané v našej DNA, pretože po stovky rokov sme bývali v dreveniciach, hlinených domoch, ktoré mali drevené trámy. Pocit bezpečia navodzuje aj interiér, v ktorom vás nič neruší, neirituje a vy si môžete v bezpečí oddýchnuť, uvoľniť sa a vypnúť. Príkladom je nábytok z masívu, ktorý má vysokú morálnu hodnotu, pôsobí harmonicky, a preto ho tak často neobmieňame ako nábytok z umelých materiálov. A o tom to je. Snažme sa vytvoriť interiér, ktorý nemusíte neustále vymieňať, aby ste mali pocit šťastia. Dôležité je mať stabilný domov, v ktorom nájdeme svoje útočisko a pohodu.

dsc_0973Túto plastiku z hliny nám vytvorila umelkyňa. Je to symbol našej dediny – Kaplnka sv. Rozárie, ktorá patrí k najfotografovanejším miestam v našom regióne.

Môžeme sa zakoreniť

Na jeseň sme sa pustili do stavania prístavby obývačky k mobilnému domu. Za každou stavbou treba hľadať aj situáciu a životné postoje vlastníka. Naše bývanie je jednoducho reflexia našich postojov a životného štýlu. Mobilný dom sme stavali v čase, kedy sme ešte nevedeli, čo s nami bude. Voľnosť a flexibilita domu nám veľmi pomohli a podporili k správnemu nasmerovaniu. Teraz, keď už naša rodina, vzťah, aj zázemie rastie, bolo možné stavať novú časť domu na pevných základoch a takto sa uzemniť a zakoreniť na miesto, kam všetci spolu patríme.

 

Pozor! Kto by rád naše bývanie, filozofiu a princípy efektívneho, zdravého, ekologického a hrejivého domova chcel zažiť na vlastnej koži, má možnosť prihlásiť sa na celodenný seminár u nás doma. Preberieme principy efektívnej a krásnej permakultúrnej záhrady, zdravého interiéru, ekologických materiálov, stavanie s malým rozpočtom, napríklad ako s tým našim – 25 tisíc, kde a ako na stavbe ušetriť a ako vyriešiť čo najefektívnejšie priestor. Viac info http://lifereset.sk/info/ Miesta sú limitované, s prihlásením netreba otáľať.

FOTO:  www.helenakurus.sk, www.tomasbencik.com a ZMG

SÚVISIACE ČLÁNKY  Z BLOGU www.lifereset.sk:

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

Ako zdravo vetrať, aby sme nebývali v igelitovom vrecku

Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Čo najviac ušetrí peniaze?

Najlepšie teplo je to, ktoré netreba vyrobiť

Read More

Súčasný trend v architektúre a interiérovom dizajne dookola opakuje tie isté heslá – čistý, vzdušný, biely, rovné línie a priestranný. Súčasnú architektúru a dizajn tvoria hlavne muži. Tí, ktorí pre rozvoj svojej silnej stránky, racia, potrebujú čistý a nerušený priestor. Taký, ktorý podporuje ich koncentráciu. V časopisoch potom nájdete krásne biele izby, ktoré svojou dokonalosťou a v niektorých prípadoch až sterilitou, nejako nepasujú s rodinným životom. Biele lesklé nábytky ocapkané od maličkých prstíkov. Sklenený konferenčný stolík a batoľa s kladivkom. Biela lesklá kuchyňa a vysmiata gazdinka s dvoma plechmi koláčov. Chýba tomu jednoducho ženský princíp. Ten, ktorý zapĺňa, zútulňuje, vytvára, dáva do čistého priestoru organický chaos, jedným slovom povedané vnáša do všetkého DUŠU!

???????????????????

Foto: www.helenakurus.sk

O zdravom a útulnom domove natáčame dokumentárny film. Momentálne zháňame financie na jeho dokončenie. Aj vy sa môžete pričiniť na tom, aby sa tieto a mnoho ďalších dôležitých informácií o bývaní dostali medzi širokú verejnosť a vďaka nim vznikali zdravšie interiéry, domy, byty. Lebo v Zdravom dome bývajú šťastní ľudia. Klikni a čítaj viac.

1. nápad: Organické tvary dajú priestor do pohybu

Vymeňte rovné línie za oblé. U nás dominujú okrúhle okná zladené s konferenčným stolíkom, okrúhlymi kachľami, svietidlom, dierkovaným akustickým stropom a vlnami na hlinenej omietke.

Rúcajme súčasné dogmy

Interiér môže byť aj celkom iný. Môže byť príjemne teplý – v teplých tónoch či v teplých materiáloch. Môže byť aj pestrý, ako je život sám. Môže byť aj mäkký a oblý ako ženské telo. Neviete si to predstaviť? Vysvetlíme si to na príklade. Určite ste už niekedy navštívili reštauráciu, ktorá mala drevené stoly, príjemné farby, čalúnenie, kožušiny, niečo v chalupárskom či trendovom vintage štýle. Určite ste už navštívili niektorú z fastfoodových reštaurácií s nábytkom z umelých materiálov, dlažbou, bielymi stenami. Alebo ešte lepší príklad priestranné, biele, lesklé predajne s oblečením v nákupných centrách. Interiér spomínaných príkladov nie je vytvorený náhodne.

???????????????????
Foto: www.helenakurus.sk

2. nápad: Skúste ju zariadiť neštandardne, ale prakticky

Spravte si to inak, ako sa to očakáva. Ako inšpirácia, hľa, naše pódium miesto sedačky. Naň sme položili japonský futón, teda matrac vyplnený 100% bavlnou. Môžete použiť aj klasický matrac. Len my to už tak trochu šperkujeme. 🙂 Výborne sa na ňom leňoší. Návšteva má kde prespať. A pod ním sa nachádza veľkorysý úložný priestor.

Ako vo výkladnej skrini

Výskumy ukázali, že v reštaurácií s dreveným nábytkom, doplnkami, príjemným osvetlením a farbami, zákazníci radi posedia celý večer a minú viac peňazí ako v reštaurácií s moderným chladným interiérom. V prípade fastfoodu, kde sa človek len rýchlo naje, je správny zámer zariadiť interiér chladne a menej útulne. Vystrieda sa viac ľudí. Rovnako nablýskané predajne podnecujú ľudí ku konaniu v zmysle: popozeraj si, nedotýkaj sa, nakúp a nezdržuj sa. Tri príklady interiérov, v ktorých môžete vidieť rôzny vplyv na správanie sa človeka.  Obývačka je čosi mimoriadne špeciálne. Je to priestor, v ktorom práve naopak, chceme tráviť dlhé zimné večery, všetci v pohode a pokoji. K tomu je dôležitý vyrovnaný mužský a ženský princíp – telo a duša.

???????????????????
Foto: www.helenakurus.sk

V našej obývačke teda nájdete asi takmer všetky prírodné materiály od hliny, korku, dreva, bavlny až po kožušiny. Aby sa nepovedalo, že sme ortodoxne proti moderným materiálom, tak v obývačke máme z praktických dôvodov dva biele stolíky. Laminát je trvácnejší a ľahko sa čistí. Vybrali sme si ho v autentickej bielej farbe, čo je lepšie ako dekór dreva, ktorý môže klamať svojim vzhľadom, že je drevo, ale pritom sa tak „necíti, nevonia, nepočuje, ani nechutí:-)“. Platí pravidlo, že povrchov, ktorých sa dotýkame, ako je pracovný či jedálenský stôl, by mali byť z masívu. Konferenčného sa dotýkame málo, preto pri výbere zavážilo to, že sa ľahko utrie. 🙂

3. nápad: Inšpirovali sme sa Škandináviou – prírodou doma

Škandinávsky dizajn patri medzi lídrov v dizajnérskych štýloch na celom svete. V izolovanej Škandinávii sa vyvíjal roky samostatne. Nepodliehal rôznym módnym výstrelkom. Vychádzal maximálne z potrieb človeka. Tým, že v škandinávskych krajinách je chladno, málo slnka a menej príležitosti tráviť čas vonku, doniesli si prírodu domov, a to v podobe dreva, kameňa, textílie, kožušiny, kože. Prírodné materiály nás obklopovali milióny rokov, kým sme žili v lesoch. Sú pre náš organizmus natoľko nerušivé a priaznivé pre nervovú sústavu a všetky orgány previazané s ňou, že vytvárajú zdravé prostredie. Navyše majú antimikróbne účinky, preto na nich baktérie neprežijú tak dlho ako na skle, kove či lamináte. Ich nevýhodou je menšia odolnosť a niekedy zložitejšia údržba.

Sú však natoľko prirodzené, že aj na podvedomej úrovni podporujú človeka v tom, aby sa správal prirodzene, vľúdne, priateľsky a úprimne. Prírodné materiály v zdravom domove s dušou jednoducho nesmú chýbať.

???????????????????
Foto: www.helenakurus.sk

4. nápad: Zaplňte priestor 

Obrazy, rodinné fotky, talizmany, suveníry, kvety. Všetko toto má v interiéri s dušou opodstatnenie. Vypovedajú o živote, minulosti, vkuse a vzťahu k okoliu majiteľov. Muž vytvára praktický priestor a žena ho neprakticky zapĺňa. Rovnováha poriadku a chaosu.

5. nápad: Zababušte sa do mäkkého a teplého

Ak už máte v obývačke zariadenie, ktoré je neefektívne len tak vymeniť za prírodný materiál, ako napríklad klasickú laminátovú podlahu, nevyhadzujte ju. Aj tá má svoje výhody, napríklad v spomínanej jednoduchej údržbe a trvácnosti. Mäkkosť, teplo a môžete na zemi navodiť kobercami. Aj tu platí siahnite radšej po tkaných textilných kobercoch, namiesto tých zo syntetických materiálov. Rovnako kožušiny dlážku zateplia a pocitovo zmäkčia. Kožušiny sú prírodný materiál, o ktorých som ešte nepísala, pretože ma očarili toto leto. Najprv sme si kúpili jednu. Deti sa bili o to, kto si na ňu ľahne a zababuší sa do nej. A tak máme kožušiny na kreslách, pódiu aj zemi. Hľadala som spoľahlivé dodávateľa, u ktorého som zisťovala pôvod kožušín. Tie naše sú z oviec, ktoré neboli chované kvôli kožušinám, ale po ich dožití sa zúžitkovala. Zároveň som zistila, že prírodná kožušina má menšiu uhlíkovú stopu ako tá syntetická. Má antimikróbne vlastnosti rovnako ako drevo a ostatné prírodné materiály. Keďže má termoregulačné schopnosti, príjemne hreje iba v zime. Kožušina sa priam pýta do obývačky. Zababušte sa do jej mäkučkého povrchu a vyložte si nohy.

???????????????????

Foto: www.helenakurus.sk 

Keďže po takýchto článkoch dostávame stále maily s otázkami, odkiaľ nábytok máme, vopred píšem, že jediný nábytok, ktorý nie je na mieru, je sedenie, a to máme z www.jysk.sk. Kožušiny sme, po overení dodávateľa, objednali z www.ovciekoze.sk alebo www.ovcikozesiny.cz

6. nápad: Závesy, záclony a pohodlne sedenie

Závesy, koberce a čalúnený nábytok zlepšujú akustiku. Spoznáte to hlavne vtedy, keď pri vrave doma nebudete ohučaný, akoby ste diskutovali v plechovke. Závesy a záclony sú ozdobou okien a priestoru dávajú jeho vlastný charakter – kráľovský s lesklými tmavomodrými závesmi, vidiecky s jemne vyšívanými prvkami, moderný s geometrickými tvarmi. Svetlo dopadajúce do obývačky cez záclony je príjemne rozptýlené. V obývačke je dôležité sedenie, ktoré podporuje komunikáciu. Ľudia by si mali počas rozprávania vidieť do očí. Podporuje to sedenie do polkruhu a kruhu. Takúto flexibilitu sedenia poskytujú solitérne kreslá. Ja som dlho, dlho, predlho túžila po pohodlnom veľkom kresle s podnožkou, na ktorom si v pokoji nadojčím naše tretie dieťa. Čakanie sa vyplatilo a s Matejom v ňom zažívame naše posvätné chvíle spolu:-).

???????????????????

Foto: www.helenakurus.sk

7. nápad: Dajte do toho čosi svoje

Dôležité je docieliť punc originality. Nech je miesto, v ktorom žijete originálne, nenapodobiteľné, a tým pádom len vaše. U nás sme to dosiahli originálnou plastikou z hliny. Kaplnku sv. Rozárie pri našej dedine nám zobrazila umelkyňa Majka. Kúsok seba sme vložili aj do mozaikovej dlažby pod krbovými kachľami. S Jančim sme ju robili celý deň. Krásna skúsenosť, no už druhýkrát si to zopakovať nepotrebujeme. 🙂 Ide o handemade veci s odtlačkom kúska srdca, ktorý bol do nich vložený.

To najdôležitejšie na koniec

Zaplňte priestor! V časopisoch nájdete rôzne rady ako schovať všetok „život“ z priestoru. Suveníry sú vaše spomienky, ktoré vám navodzujú nejaký príjemný pocit. Rodinné fotografie umocňujú pocit spolupatričnosti. Obrazy vytvárajú atmosféru. Hračky na zemi poukazujú na to, že v obývačke žijú ľudia, ktorí milujú deti. Časopisy či knihy na konferenčnom stolíku signalizujú, že v obývačke naozaj trávite čas. Vyvážený mužsko-ženský interiér hovorí o praktickosti a zároveň chaose. Ide o skĺbenie praktického odkladacieho priestoru, stabilného nekolízneho nábytku, pohodlného sedenia s okrúhlymi, oblými tvarmi, mäkučkými textíliami, drevom, teplými povrchmi a vecami, ktoré obývačke dajú dušu, život a kúsok z vás.

O zdravom dizajne, domove, ktorý podporuje správne hodnoty natáčame dokumentárny film. Potrebujeme získať peniaze na zaplatenie odborníkov z www.vyrobilo.sk, ktorí film tvoria. Aj vďaka vašej podpore sa medzi ľudí môžu dostať dôležité informácie o bývaní s dušou. Kliknite, podporte a zdieľajte. Ďakujeme. STARTLAB: V zdravom dome bývajú šťastní ľudia

POZOR! 25.2 organizujeme u nás doma celodenný seminár, na ktorom preberieme tému zdravého dizajnu pre rodinu a deti, rôzne technologické vychytávky. Aj ako postaviť dom s malým rozpočtom ako bol ten náš – 25 tisíc – a pritom kvalitne, ekologicky a zdravo. Tiež rôzne technické detaily k stavbe mobilného domu a permakultúrnej záhrade. Tak, aby ste sa ľahko zorientovali vo výbere pozemku, umiestnení domu a dokázali nájsť riešenia pre rôzne výzvy. Tešíme sa na vás. Viac info na http://lifereset.sk/info/ Počet miest je limitovaný, netreba s prihlásením otáľať.

SÚVISIACE ČLÁNKY  Z BLOGU www.lifereset.sk:

Nafúkli sme mobilný dom z 45m2 na 84m2

10 tipov ako vytvoriť zdravú detskú izbu

To čo nás obklopuje vplýva na naše telo, myseľ aj zdravie

Vôňu a dotyk dreva nenahradí žiadny umelý materiál

Read More

Môj muž Janči mal odjakživa sen postaviť si vlastnými rukami dom. Ten sen nebol až tak nereálny, keďže má vyštudovanú Stavebnú fakultu na STU v Bratislave. Pustil sa do drevostavby, ktorá nás vyšla na 25 tisíc eur. Prinášame vám fotopostup zo stavby tohto domu. Dom má rozmery, konštrukciu, technické riešenia pre prevoz ako mobilný dom. Je recyklovateľný a postavený z prírodných materiálov. Interiér domu je špeciálne navrhnutý tak, aby priaznivo pôsobil na psychiku a zdravie človeka. Podrobnejšie o tom v článkoch na konci a v pripravovanom dokumentárnom filme tu.

zmg3

Údaje mobilného domu za 25 tisíc bez prístavby. Tá vznikla potom, ako sme sa rozhodli mobilný dom nepredávať novému majiteľovi, ale zostať v ňom bývať natrvalo. Jeho dômyselné riešenia nám z dočasného bývania vytvorili skutočný domov. STARTLAB: V zdravom dome žijú šťastní ľudia

Názov: Mobilný ekodom Lokalita: Malé Karpaty

Autor a realizátor projektu: Ing. Ján Matúš  Architektúra: Ing. Milan Jakub – Grega Interiérový dizajn: Veronika Kotradyová

Pôdorys: 3,5 x 10m, dve podlažia

Zastavaná plocha: 35 m2 (terasa 17m2)

Obytná plocha: 63 m2

Energetická trieda: nízkoenergetický

Investičné náklady: 25 tisíc bez ceny práce, keďže stavba bola realizovaná autorom projektu a zároveň majiteľom domu

Mesačné náklady: 70 eur/voda + elektrika (elektrické podlahové kúrenie)

 

1. Terénne úpravy

Na jeseň sme začali s budovaním infraštruktúry, a to s pevnou prístupovou cestou pre prípadný odvoz domu, ktorý je skonštruovaný tak, aby sa dal odviesť novému majiteľovi dvoma kamiónmi z pozemku; tiež s budovaním prípojky elektriny, vody a kanalizácie a na záver terénnymi úpravami. Detailnejšie v článku Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu. Potrebné však bolo vytvoriť vo svahu rovinu pre budúci dom.

dsc_0955

2. Základy

Nasledovalo zabetónovanie 18 železobetónových pätiek, na ktorých dom stojí, keďže nie je pevne spojený so zemou pre prípadný transport na nové miesto.

dsc_0042

3. Precízne výkresy

Keďže Janči nikdy predtým drevodom nestaval, veľmi dôsledne venoval pozornosť príprave a vypracovaniu projektu. Konštrukčné výkresy si spracoval sám. Vďaka tomu na stavbe nevznikla žiadna nepresnosť a steny domu do seba zapadli ako stavebnica. Podrobnejšie v článku Reportáž o stavaní mobilného domu svojpomocne.

dsc_0443

4. Montovanie stien

Po Vianociach v roku 2014 šesť dní Janči s mojím otcom konštruoval vo veľkej hale steny drevodomu na budúcu sendvičovú“ konštrukciu. Pôvodne sme plánovali celý dom postaviť v hale a previesť ho na pozemok. Po konzultácií s výrobcami mobilných domov, sme dostali tip skladať dom na mieste. Ušetrilo sa tým na preprave, na ktorú stačilo nákladné auto a neboli potrebné žiadne povolenia na transport. „Bola to taká veľká skladačka, no všetko muselo sedieť na milimeter!“ tvrdí môj muž Ján Matúš.

dsc_0674

5. Prevoz stien domu

Keď sa umúdrilo počasie, hneď začiatkom februára sme z haly doviezli na pozemok steny domu a za slnečného počasia sme nasledujúce štyri dni stavali dom.

rez-auto

6. Drevený rošt

Na pätkách sme urobili drevený rošt a naň sa skladali steny. Všetko muselo na milimeter sedieť, aby pri montovaní nevznikali žiadne improvizácie. Na konštrukciu domu sme použili kvalitné Ačkové rezivo, kontrolované odborníkom Richardom Bielekom tak, aby nemalo ani len náznak drevokazných húb, či plesní.

dsc_0462

7. Prvé poschodie

Na druhý deň sme na rošt skladali zavetrené stĺpikové steny prvého poschodia. Zábery z toho ako sme dom stavali uvidíte aj v pripravovanom dokumentárnom filme. Ukážka tu. Ďakujeme za podporu:-)

dsc_0466

8. Druhé poschodie

Na tretí deň sme pokračovali s druhým poschodím. Dosť náročné bolo vytiahnuť steny hore. Ako môj muž hovorí: „Množstvo komplikácií by sme si ušetrili, keby dom nebol poschodový, ale prízemný.” Hlavne preto, že sme stále museli myslieť na nosné prvky pre každú bunku zvlášť, a to isté platilo pri elektrine, kotvení a pod. No vďaka čomu bolo možné dom rozdeliť na dve bunky.

dsc_0643

9. Strecha domu

Štvrtý deň sme robili strechu s odvetrávanou vzduchovou medzerou pre zelenú vegetačnú strechu. Túto skladbu sme si zvolili, aby sa dom neprehrieval. Na jar  sme pokračovali s výsadbou skalničiek, ktorých úlohou je tiež zabrániť prehrievaniu.

dsc_0040-2

10. Hrubá stavba dokončená

Hotová hrubá stavba mobilného domu bola po necelom týždni práce na pozemku.

dsc_0798-2

11. Fasáda, okná a izolácia

Spolu s dvoma majstrami sme za 10 dní urobili drevenú fasádu, osadili okná, všetko dokončili položením EPDM fóliu na zelenú strechu. Z týždňa na týždeň vyrástol v starom ovocnom sade atypický dom.

dsc_0191

dsc_0319

12. Izolácia domu

Aby bol dom mobilný, potrebovali sme maximálnu šírku 3,5 m. Keďže sme si nechceli uberať z vnútorného priestoru domu, zvolili sme si izoláciu z minerálnej vlny. Konštrukcia je difúzne otvorená.

dsc_0040

13. Inštalácie elektriky a vnútorné priečky kúpeľne

Nasledovala stavba priečok kúpeľne so svetlíkom do kuchyne. Priečka na poschodí oddeľujúca galériu nad kuchyňou a galériu nad pracovňou – teda izbu nad kúpeľňou. Robili sa inštalácie elektriky.

dsc_0088

14. Sadrokartón a drevený obklad

Celá konštrukcia domu musí byť pre potenciálny transport ľahká. Z tohto dôvodu sme volili sadrokartón. Dvaja robotníci so sadrokartónom nám nahodili ten náš „špeci“ sadrokartón, ktorý rozkladá formaldehyd Activ Air a taktiež  akustický „dierkovaný” sadrokartón.

dsc_0789

15. Podlaha v dome

Steny a rovnako aj podlaha skeletu je skonštruovaná z OSB dosiek triedy E0 bez obsahu formaldehydu. Na OSB dosky v podlahe boli položené sádrovláknité roznášacie dosky. Na zvyšok sme boli sami. Ruku k dielu priložili muži z rodiny i priatelia a aj vďaka nim sme dokončili drevený obklad dvoch stien, priečky kúpeľne a podlahy.

dsc_0330

16. Ošetrovanie dreva

Mojou úlohou bolo nekonečné natieranie drevenej fasády, maľovanie vnútorných stien alebo ošetrovanie drevených preglejkových stien kúpeľne a celodreveného nábytku.

dsc_0542

17. Inštalácia technológie

Po dokončení povrchov a priečok sme sa sústredili na inštalovanie technológie: zásobníka, prípravy na solár, nádoby na zber dažďovej vody, 12V rozvodov pre osvetlenie.

dsc_0433

18. Drevená preglejková kúpeľňa

Súčasne sa budovala masívne kúpeľňa, ktorej steny z vodeodolnej preglejky sme museli dôkladne ošetriť. V sprchovom kúte sme na jej ochranu použili sklené tabule. Kúpeľňa je vo výsledku bez jediného keramického obkladu. Celá je z masívu, vrátane nábytku, a na zem sme použili prírodné marmoleum, pričom je prírodná a recyklovateľná.

dsc_0479

19. Kúrenie

Nasledovalo inštalovanie elektrických podlahových fólií. Opäť nie obyčajných, ale takých, ktoré majú vlnovú dĺžku rovnakú ako ľudské telo, preto nevytvárajú elektrosmog – heatflow. V tom čase k nám domov prišli už aj krbové kachle na dokurovanie a pre atmošku.

dsc_0580

20. Korkové podlahy

Na roznášacie dosky šla už korková podlaha s klik-klak systémom ukladania, ktorú si ešte aj po štyroch rokoch len pochvaľujem. Síce je náchylnejšia na zádery a nie je farebne stála, ale doteraz nemáme jeden rozbitý hrnček či detské kolienko. Je totiž príjemne mäkká a navyše teplá.

dsc_0401

21. Nábytok 🙂

Na záver nasledovala výroba masívneho nábytku na mieru z ihličnatých drevín – smrek a borovica. Nábytok je príjemný na dotyk, dodnes v dome vonia a vytvára nádhernú atmosféru domova.

dsc_0939

Myšlienka:-)

Pôvodná myšlienka bola postaviť nízkorozpočtový mobilný dom, ktorý po postavení rodinného typu predáme a prevezieme na dvoch kamiónoch novému majiteľovi. Dom sme však postavili natoľko kvalitne, premyslene do detailov, že v ňom bývame dodnes. Vyše dva roky bol domovom pre nás a našich dvoch synov. S príchodom tretieho syna sme sa rozhodli dom len rozšíriť o prístavbu obývačky a dotiahnuť pôvodné otvorené galérie nadstavením podlažia. Dom sme nafúkli z pôvodných 45 m2 na súčasných 84 m2.

podorys-final

Žijeme si tu veľmi spokojne, a to aj vďaka tomu, že sme náš nový domov vytvárali podľa princípov zdravého dizajnu. V zdravom dome bývajú šťastní ľudia. Vlastná skúsenosť sa nám stala poslaním. Chceme šíriť princípy zdravého bývania, ekologického a dostupného pre každého. Sprostredkovávať tiež skúsenosti a informácie pre mobilnú stavbu, aj keď tá naša stále stojí na pôvodnom mieste. Podporte túto myšlienku prispením na natáčanie dokumentu, v ktorom vám to všetko pekne ukážeme. STARTLAB: V zdravom dome žijú šťastní ľudia

mn

Rozpočet:

 • Stavebné rezivo WCUT 3600 eur
 • roznášacie dosky Rigidur 1050 eur
 • masívny plošný materiál Démos trade 1500 eur
 • EPDM fólia na strechu 550 eur
 • ríny a oplechovanie 240 eur
 • Isover Vario KM Duplex UV 160 eur
 • Activ’Air sadrokartón 180 eur
 • akustické podhľadové dosky Rigiton 800 eur
 • Rekuperácia STIEBEL ELTRON s rozvodmi 3600 eur
 • tepelné čerpadlo vzduch vzduch Mitsubishi Electric 1500 eur
 • korková podlaha Trems s.r.o. 1150 eur
 • elektrické fólie Heatflow Ramis eu 980 eur
 • dizajnové krbové kachle Zaragoza od Thorma 470 eur
 • OSB dosky 920 eur
 • olej na ošetrenie fasádneho obkladu 300 eur
 • drevený fasádny obklad 1200 eur
 • okná a dvere 3900 eur
 • vnútorné rozvody vody 470 eur
 • elektrický zásobník TUV 260 eur
 • elektroinštalácie 420 eur

Hrubý rozpočet za najväčšie výdavky predstavujú spolu 22100 bez ceny práce.

V článku Kde a ako na stavbe ušetriť a o nič sa neukrátiť nájdete podrobnejšie rozpísaný rozpočet a množstvo vychytávok a kreatívnych riešení, ako na stavbe ušetriť a s malým rozpočtom vytvoriť krásne a zdravé bývanie. Oplatí sa prečítať a prezdieľať:-).

 

Podrobný postup s množstvom detailov, know how k mobilite domu, dostupnej a efektívnej technológii, zdravých materiáloch a dizajne, s ktorým vyčarujete príjemný domov ako aj informácie o permakultúre, vhodnom pozemku a umiestnení domu zodpovedáme na celodennom seminrári u nás doma. O zdravom a efektívnom bývaní nie len čítať, ale aj zažiť.  Viac info tu. Miesta sú limitované, netreba s prihlásením otáľať:-).

SÚVISIACE ČLÁNKY Z BLOGU www.lifereset.sk:

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

Nafúkli sme mobilný dom zo 45 m2 na 84 m2

Vytvorte si útulnú obývačku s dušou! 7 nápadov ako na to 🙂

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Technologické „vychytávky“ mobilného domu

Reportáž o stavaní mobilného domu svojpomocne

A ĎALŠIE V SEKCII Mobilný dom a zdravé bývanie

t4s_1224

Read More

Detská izba je malé kráľovstvo pre vaše dieťa, ktoré by malo byť vytvorené podľa jeho potrieb a požiadaviek a až v druhom rade podľa vábivého dizajnu pre dospelé oko. Deti totiž vnímajú krásu inač ako my dospelí, ktorých ovplyvňujú moderné trendy napríklad rovných, čistých línií, hladkých nábytkov či vintage strojených doplnkov. Deti potrebujú mať v izbe detský svet. Na vás ako ich rodičov je, aby ste ten ich svet zariadili čo najzdravšie. Aby ste mysleli na rozvoj ich motoriky aj osobnosti. Ponúkame vám desať tipov, ako sme sa s touto mimoriadne dôležitou témou popasovali my.

dsc_0674mmm

Šíriť princípy zdravého interiérového dizajnu vnímam ako moje poslanie. Z toho vznikla myšlienka natočiť dokumentárny film a priblížiť dôležité informácie aj iným. K tomu potrebujeme aj vašu pomoc, pretože na zaplatenie posledných natáčacích dní a strihu, potrebujeme vyzbierať dostatok financií. Kliknite na STARTLAB: V zdravom dome žijú šťastní ľudia a podporte túto myšlienku. Máme pre vás pripravené aj odmeny:-) Ďakujeme.

1. Žiadne fejky!

Základné a prvé pravidlo je – žiadne fejky! Do detskej izby jednoducho nepatria. Pod fejkami rozumieme materiály, ktoré sa tvária, že sú niečo iné ako v skutočnosti sú. Napríklad taká laminatová podlaha s dekorom dreva, hovorí dieťaťu, že drevo je hlučné, statické a studené. Celý život si potom dieťa myslí, že drevo také v skutočnosti je, čo je nezmysel. Alebo plastová posteľ v tvare pirátskej lode s dekórom starobylého dreva. Ono sa to nezdá, ale vaše deti to metie a keď zistia pravdu, v podvedomí nevedia, čomu majú veriť. V hlave vystojí otázka: je môj svet skutočný? Najlepšie je preto v detskej izbe využiť prírodné materiály, pretože deti narozdiel od dospelých, radi spoznávajú svet tak, že sa ho dotýkajú, oblizujú, váľajú sa po zemi…nech je to, čo ich obklopuje teplé, mäkké a prírodné s prírodnou povrchovou úpravou, lebo to chutí batoliatam viac ako plast. V druhom rade môžeme voliť nábytok napríklad z trendových laminátových dosiek, ktoré sú lacné a trvácnejšie ako drevo. No mali by byť jednofarebné, nepredstierať iný materiál. Ak zvažujete keramickú dlažby v detskej izbe napríklad pre podlahové kúrenie, radšej voľte farebné prevedenia ako opäť dekóry dreva. V prípade, že detská izba vašich detí má nejaké tie fejky, neznamená to, že ich máte všetky vyhodiť, lebo to tiež nie je ekologické ani ekonomické. Správny prístup je, že do budúcnosti už ďalšie nakupovať nebudete. Ak farby, tak napríklad sivá je síce pekná na obrázkoch interiérov časopisov, ale detská izba by mala mať skôr hrejivé teplé farby. Inšpirujte sa prírodou. My sme sa pri výbere korkovej podlahy vo farbe zeme.

dsc_0866-2

3D kotva a pláž. Masívne skrinky sme nenásilne pomaľovali námorníckymi motívmi, tak aby pripomínali krásne spomienky na Thajsko a Nový Zéland a pritom sa hodili ako pre dievča, tak aj pre chlapca. 

2. Oblé tvary ako macko

Ja viem, dnes sú IN rovné línie, upratané interiéry. Je to na pohľad pekné, ale viete si v tom rovnom, čistom, bielosivom predstaviť deti? Je to to, čo im dá impulzy k hravému prístupu v živote? Alebo ešte konkrétnejšie. Viete si prestaviť, že by detský macko do postele bol hranatý, fádny, tvrdý? Deti milujú oblé tvary. Veď aj ich telo, rovnako ako telo ženy je oblé, mäkké a príjemné. Milujú oblé, hravé a neusporiadané tvary, také aké sa vyskytujú v prírode.

dsc_0877mm

U nás sa obliny, kruh, zdanlivá neusporiadanosť objavujú v každej izbe, no najviac rozhodne v tej našich detí. Dekorácia záchranného kolesa bráni deťom vyliezaniu na skrinky alebo prepadnutiu. Pri nohách postele sme zas inštalovali veľký oblúk, ktorý až dokončíme, bude kormidlo. Slúži tiež ako zábrana proti prepadnutiu z vysokej postele nad schodiskom.

3. Každý deň iný vďaka abstrakcii

Deti majú narozdiel od dospelých obrovský svet fantázie. Z minúty na minútu sa posteľ môže premeniť na kozmickú loď alebo ostrov pokladov. Stačí malé drievko a kým ráno bolo mobilný telefón, večer je z neho už stolička pre bábiky. Základ je  neokliešťovať detskú izbu konkrétnymi motívmi. Napríklad disney nábytkom v štýle barby alebo uhladeným bielomodrým námorníckym motívom. Ťažšie z neho potom deti vo svojej fantázií vytvoria napríklad farmu. Aj preto je najlepšie darovať deťom hračky ako sú stavebnice alebo si hračky s deťmi vyrobiť. Plastový mobil je navždy len mobil. Detská kuchynka je detská kuchynka, no taká lavička môže byť bunker, loďka v mori aj lavica pre bábiky v triede vašej malej pani učiteľky.

dsc_0882mm

Posteľ nad schodiskom je upevnená do steny a položená na masívnych komodách. Pod ňou sa nachádza parádny odkladací priestor, v ktorom teraz skladujeme stan, spacáky, kočiar pre bábo s autosedačkou…a iné „drobnosti“. Deťom trochu pripomína loď, do ktorej sa dostanú po rebríku. Zároveň je to obľúbený bunker, v ktorom keď stiahnu plachty, roletu, majú svoj svet fantázie.

4. Deti sa potrebujú hýbať

Hlavne teraz v zime sú plné energie, pretože väčšinu dňa trávia v interiéri. Dajte im príležitosť jašiť sa, skákať, vešať…Napríklad taká závesná látková hojdačka dokáže divy. Dieťa sa v nej môže pohojdať, môže sa po nej vešať a šplhať, môže sa v nej zatočiť a pustiť (pozor, obľúbená hra môjho mladšieho syna, ktorý zistil svoje hranice, keď z nej vystúpil bledy s kvapkami studeného potu po čele). Výborné sú lanové rebríky zavesené na strope, malé trampolíny, lezecké úchytky na jednej zo stien. Tyč, na ktorú sa dá vyliezť. Sú to zároveň malé výzvy, ktoré každodenným tréningom napomáhajú hrubej motorike dieťaťa. Nedržte deti v bavlnke, dôverujte im a dajte im podobné výzvy do detskej izby. Ak im budete veriť, nemusí prísť k žiadnemu zraneniu, resp. raz si skúsia a majú skúsenosť na celý život :-). To je tiež forma spoznávania detí. Neoberajme ich o to.


dsc_0967

Hojdačka je najobľúbenejšia hračka a kus nábytku v našom dome. Stále na nej visia, vešajú sa po nej, lezú na ňu, točia sa, no jednoducho ako správny chlapci striedajú veľa aktivity s pokojom nad časopisom alebo knihou.

5. Poličky, nástenky a milión drobností

Kým súčasní dizajnéri sa snažia o minimalizmus, o uprataný interiér v zatvorených skrinkách, deti milujú otvorené police plné drobností. Ich svet sú otvorené poličky, ozdôbky, obrázky, nástenky. Psychológovia hovoria o tom, že čím je človek dospelejší a vnútorne vyspelejší, tým menej podnetov potrebuje. Dieťa v puberte má celú izbu zapratanú a polepenú plagátmi, no dospievaním sa izba vypratáva. Detičky preto milujú drobnosti. Najviac vlastné výtvory, ktoré môžu vystavovať. Radi sa pozerajú na svoje hračky a svet, ktorý patri im. Preto je skvelé, ak máte doma nie len v škatuliach upratané hračky, ale poličky s panáčikmi z gaštanov, ufo rakety z lega alebo kamienky z poslednej prechádzky. Ak je v detskej izbe viac detí, je dobré, keď má každé svoj malý kútik, svoju poličku, ktorú si vytvorí svojimi osobnými vecami. Určuje si tak vlastné teritórium a buduje svoju osobnosť. Preto vás pozývam k návratu k poličkám či nástenkám, kde môžu mať deti pre ne dôležité veci. Vôbec nevadí, ak bude toho v detskej akosi veľa. Keď vyrastú, izba sa prirodzene vyprace a oddekóruje.

dsc_0935

Chlapci majú nad ich dvojposteľou zavesené fotografie z poslednej cesty. Do toho neónové hviezdičky, obrázky z rozprávky Nemo v rámčeku a gitaru na stene. Pre dospelého dosť drobností. No pre deti ich spomienky, ich emócie, ich bunkeroposteľ, ideálna kombinácia.:-)

6. Neobmedzujte ich

Zo strachu z zničenia nábytku. Radšej im potom kúpte lacnejší nábytok, pri ktorom obité rohy, či popísané zásuvky, až tak nebolia. Je to lepšie, ako ich nonstop okrikovať, že to či ono bolo veľmi drahé. Alebo investujte do kvalitnejšieho a odolnejšieho nábytku. Výborným riešením, ktoré často využívame, je siahnuť po nábytku, oblečení, hračiek z druhej ruky. Okrem ekológie a výhodnejšej ceny, je tu aj ten moment, že z tohto nábytku, oblečenia, hračiek…už dávno vyprchala celá chémia, ktorá sa do ich výroby dala. My preferujeme drevený, lebo sa dá vždy obnoviť, vybrúsiť, skrátiť, natrieť. Ďalší obmedzovač je strach z prechladnutia na zemi. Radšej im kúpte koberec, alebo vyberte teplú podlahu. Deti sa potrebujú spájať so zemou a takýmto spôsobom uzemňovať. Je to zároveň opäť výborné pre hrubú motoriku. Možnosť meniť rôzne polohy na zemi, za stolom, na posteli, natiahnutý na lezeckej stene, je to najlepšie pre pohybový aparát. V neposlednom rade je obmedzovanie detí zo strachu z ublíženia. Toto je na vás! Zabezpečiť nekolízny priestor. Neznamená to odstrániť všetky prekážky, lebo  ak dieťaťu nikdy nedáte nôž do ruky, nenaučíte ho, že je ostrý a môže sa porezať. Je dobré v detskej izbe nemať napríklad ostré kovové úchytky, hrany…a tiež mať pravidlá, čo je povolené a čo je nebezpečné.

dsc_0682mm

Momentálne nám stolár vyrába masívnu knižničku, ktorú si drobci budú môcť obsadiť hračkami a ich srdcovými záležitosťami ako chcú. Zatiaľ túto funkciu plní nízka lavička pod oknom, ktorá je tzv. výstavkou ich šikovnosti, vecí, ktoré vyrobia zo stavebníc, plastelíny či v škôlke.  

7. Správne osvetlenie

Vedci už dávno prišli na to, že osvetlenie v interiéri vplýva na hormonálne procesy v tele človeka. Napríklad svetlo z bežných bielych žiariviek zvyšuje hladinu stresových hormónov – kortizolu a ACTH v krvi. Dôsledkom toho je človek viac unavený a má problém sústrediť sa. Aby sme sa presne tomu vyhli, potrebujeme osvetlenie, ktoré sa čo najviac priblíži prirodzenému svetlu vonku. Keďže farby pohlcujú alebo odrážajú slnečné lúče, interiér detskej izby by nemal byť príliš tmavý, skôr vyvážene farebný v svetlejších odtieňoch. Dominovať by malo jedno centrálne svietidlo a potom viacero menších doplnkových. Hlavné svietidlo by malo mať teplotu v rozmedzí od 4500K po 6000K. Lampa na písacom stole okolo 4000°K. Najlepšia je však kombinácia viacerých farieb. Ani na oblohe nikdy nemáme jednu farbu, ale celé spektrum, ktoré sa líši v závislosti od obdobia v dni a v roku i od počasia. Napríklad pred spaním by svetlo malo mať teplotu okolo 2700K, čo je teplota zapadajúceho slnka.

dsc_0976

8. Zdravá technológia pre detskú izbu

Keďže technológie sú aktuálne pre nás horúcou témou, zahrňujem tu aj naše riešenie vykurovania detskej izby. Tým, že z mobilného domčeka sa stal rastúci, s novým prírastkom sa nám neplánovane rozrástla aj detská izba. Do nej sme potrebovali doriešiť kúrenie. Kým na prízemí nám kúri elektrická podlahovka, na poschodie sme po konzultácií s odborníkom na tepelné čerpadlá Martinom Hanicom navrhli tepelné čerpadlo vzduch vzduch Mitsubishi Electric. Zjednodušene povedané, je to klimatizačná jednotka, ktorá v lete chladí a v zime kúri. Teda deti by nemali byť viac nevyspaté pre horúce letné noci. Počas zimy, by ich z komfortu nemal vyhadzovať chlad. Spomeniem tu ešte aj rekuperáciu STIEBEL ELTRON, pretože pre jej inštaláciu sme sa rozhodli práve kvôli deťom. Po rozhovore s Adamom Brestovským odborníkom na rekuperácie, som pochopila, môj muž bol tomu už dávno naklonený, že ak sa v mobilnom dome snažíme splniť všetky podmienky pohody vnútorného prostredia, rekuperácia tomu značne pomôže. Zabezpečuje totiž neustály prísun čerstvého vzduchu. Už som o tom neraz písala, že ak sa nám dobre dýcha, dobre nám to myslí, dobre nám trávi a na trávenie je úzko naviazaný imunitný systém. Asi si spomínate, ako sa vám zle sústredilo a učilo v zime vo vydýchanej triede školy. Táto spomienka a tento argument stál za to, aby sme doma mali stále čerstvý vzduch.

dsc_0680

My s Jančim sme veľmi otvorení ľudia. Nebránime sa novým veciam, dôležité je pre nás žiť s ľahkosťou, čo sa odzrkadľuje v hravosti a v hravom prístupe aj  pri realizovaní nášho bývania. Tak vznikla myšlienka pochôdzneho svetlíka v podlahe detskej izby, ktoré presvetlilo a odľahčilo pracovňu a deťom prinieslo ďalší podnet.

9. Hrajte na zmysly

Deti rovnako ako ženy využívajú viac pravú hemisféru, teda viac vnímajú cez zmysly. Všímajú si  vône, hudbu, farby a povrchy. Pri riešení detskej izby sa skúste zamerať presne na to. Aby detská izba bola teplá, ako na zemi, tak na povrchoch nábytkov. Aby bola mäkká, napríklad použitím textílií, ktoré sú príjemné na zababušenie sa alebo maznanie, napríklad s plyšovým medvedíkom. Nebojte sa detskú izbu zaplniť rôznymi vankúšmi, dekami, závesmi, kobercami…Inak, aj podlaha z borovicového dreva je mäkká, teda mäkšia ako laminát. Posnažiť sa môžete, aby deťom v izbe voňalo a nie naopak zapáchalo po prchavých látkach vyparujúcich sa zo syntetických látok, ako fóliované dvierka, či drevotrieskový nábytok.  Ak už doma taký nábytok máte, nevyhadzujte ho. Sú možnosti ako sa prchavých látok aspoň čiastočne zbaviť. Napríklad kvet fixus rozkladá škodlivý formaldehyd. Ak plánujete prestavbu, rekonštrukciu, odporúčame investovať len pár centov navyše (za m2) do špeci sadrokartónov Activ Air, ktoré ho vraj na 50 rokov v interiéri rozkladajú. My ho doma máme a sme spokojní. V dohľadnej dobe plánujeme urobiť merania na výšku prítomnosti formaldehydu v interiéri. Dáme vám potom vedieť, ako zdravé prostredie sa nám podarilo vytvoriť. Na záver, nepodceňte ani farby, o ktorých budem písať v samostatnom článku. Nebáť sa hravosti a zahnať ňou strojené uhladené kombinácie. Dajte do detského sveta presne toľko fantázie, koľko deti potrebujú.

dsc_0876mm

 Kalené bezpečnostné sklo sme vybartrovali s kamarátom, ktorý sa k nemu dostal pri demontovaní jednej veľkej bratislavskej stavby. Byť kreatívny sa vyplatí:-).

10. Nechajte ich rozhodovať

Posledný tip od nás, po tom všetkom čo sme napísali je, aby ste deti nechali o ich izbe rozhodovať tiež. Je to predsa ich izba. Menšie deti sa nechajte realizovať aspoň vo výbere farieb alebo výbere detských úchytiek na skrinky. Väčšie už môžu rozhodovať aj o rozmiestnení nábytku. Tým, že si aspoň z nejakej časti rozhodnú o dizajne svojej izby sami, nadobúdajú pocit väčšej zodpovednosti za ňu, čo môže v konečnom dôsledku  viesť k tomu, že sa o ňu budú aj lepšie starať. Napríklad takým upratovaním po sebe. U nás doma to zatiaľ takto funguje. Držte nám prsty, aby to našim chlapcom zostalo čo najdlhšie:-).

Inšpirujte sa zdravou a hravou detskou izbou osobne na celodennom seminári 25.2. Preberieme témy ako postaviť dom s malým rozpočtom, aký bol ten náš – 25 tisíc a pritom zdravo, ekologicky a s dômyselnou technológiou. Priblížime si tému permakultúrnej záhrady, výberu vhodného pozemku alebo ako sa popasovať s rôznymi výzvami v záhrade i na stavbe. Viac info na http://lifereset.sk/info/ Počet miest je limitovaný, preto s prihlásením neotáľajte.

 

TEXT A FOTO: ZMG

Súvisiace články z blogu www.lifereset.sk:

Mobilný dom 2016

Čím deti obklopíme, ovplyvníme ich hodnoty aj vzťahy

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

Keby deti mohli stráviť pol detstva na strome, tak to urobia

Z čoho postaviť slobodný domov a skutočný domov

10 tipov ako vytvoriť hravú záhradu

Read More

Deti sa učia aj zo svojho prostredia a vytvárajú si z neho stereotypy a zvyky. Učia sa tromi spôsobmi: napodobňovaním rodičov a autorít, výučbou a výchovou v škôlke i škole, a napokon neustálym opakovaním určitých rituálov. To všetko až do času, kým sa to pre nich stane zvykom. Vytvárajú si automatické správanie, čo uľahčuje fungovanie nervového systému. Návyky, ktoré si dieťa vytvorí z prostredia v škôlke, škole, ako aj v detskej izbe, ho budú sprevádzať po celý život.

dsc_0106-2


Ako funguje detský svet

Prostredie má vplyv na to, či sa dieťa naučí zdravo sedieť, či vie využívať celé svoje telo, svoju hrubú aj jemnú motoriku. Vplýva aj na jeho správanie, hodnoty, reč tela a podobne. Detská izba je preňho útočiskom pred vonkajším svetom. Na druhej strane ani tá najkrajšia izba nenahradí rodičovskú lásku a pozornosť či úprimný záujem zo strany okolia. Skôr ako sa pustíme do zariaďovania detskej izby, mali by sme vedieť, ako funguje videnie a vnímanie detí. Jednoducho – ako vyzerá detský svet. Deti od malička veci chytajú, ochutnávajú, rozoberajú. Je pre ne absolútne prirodzené spoznávať všetkými zmyslami, ako fyzicky svet funguje. Dospelí ich však učia mať odstup, aby sa nezašpinili, veci nezničili atď. Primitívne národy využívajú úplne prirodzene všetky zmysly aj v dospelosti. Naopak, naša západná kultúra je veľmi vizuálna. Veci sa robia pre efekt, tak aby dobre vyzerali. Deti potrebujú oveľa viac. Potrebujú zážitok.


Podstata zdravej detskej izby 

Pre deti je dôležité mať viacero zdrojov informácií, teda stimulov z prostredia. Nielen zrakových, ale aj vnímaných hmatom, sluchom a dokonca i chuťou. Tieto pôžitky im môžeme zabezpečiť napríklad tým, že ich obklopíme príjemnými, hlavne pravými prírodnými materiálmi. Obzvlášť sa to týka prvkov, s ktorými je dieťa v neustálom kontakte, napríklad podlaha, písací stôl, dvierka či zásuvky skriniek i poťahové textílie. Dominantným materiálom by malo byť masívne drevo alebo materiály na jeho báze, ako je biodoska alebo latovka. Aj také prírodné materiály ako hlina, korok, bavlna, ľan sú do prostredia pre deti mimoriadne vhodné. Ak sú bez agresívnej povrchovej úpravy, majú z veľkej časti antimikrobiálne i antistatické vlastnosti a neutralizujú elektrosmog z elektrospotrebičov. Na ich povrchoch sa navyše zachytávajú negatívne nabité ióny. Tie sa nachádzajú pri vodopádoch, v lese a po daždi. Na kove, skle a plaste tieto ióny zanikajú a my prichádzame o prirodzenú mikroklímu. Sú to materiály, ktoré sú síce drahšie ako polypropylén, PVC, lamináty atď., ale pre vývoj dieťaťa zdravšie.

Vinyl a PVC môžu byť?

PVC aj vinyl majú svoje výhody, majú vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti, dobre sa udržiavajú, môžu byť rôzne farebné, čo má pri tvorbe priestorov pre deti, hlavne tých verejných, veľké výhody. Podmienkou však je, že by mali zostať vo svojej skutočnej dodobe a nepredstierať iný materiál. Pre deti je veľmi mätúce, ak vidia „plastové drevo“, ktoré klame ich zmysly. Keď ho dieťa oblíže, nechutí ako drevo, keď sa ho dotkne, nemá teplotu dreva, keď sa po ňom prejde, nevydáva mäkký zvuk pri chôdzi. Deti potrebujú veriť tomu, čo vidia a cítia. Veriť tomu, že ich svet je skutočný. Od toho sa napríklad odvíja ich dôvera nielen k svetu, ale aj k ľuďom.

csm_team7-mobile-baby-uebersicht_52003d3ac0

Detský svet je hravý a oblý
To, akými tvarmi sme obklopení, vplýva na našu psychiku. Oblé veci vedú k jemnejšiemu správaniu než tvrdé. Živé organizmy sú oblé, ľudské telo je oblé, detské a ženské zvlášť. Práve preto je vhodné pohrať sa s oblými tvarmi aj v detskej izbe. To isté platí aj o povrchoch. Celkovo nás lákajú veci, ktoré sú príjemné na dotyk. Muži sa obklopujú tvrdšími a chladnejšími materiálmi a tvarmi. Je to spôsobené tým, že naša kultúra potláča prílišné prejavovanie emócií, pretože platí staré známe: chlapi neplačú. Aj takýmito detailmi môžeme ovplyvniť správanie nášho dieťaťa. Pre rozvoj fantázie je rozhodujúce, či deti obklopíme abstraktnými vecami, alebo vyslovene ilustratívnymi, napríklad „disneyovskými“ (posteľ v štýle Barbie, Mickey Mous…). Takéto konkrétne motívy sú aktuálne len po veľmi krátky úsek detského života. Konkrétne veci sú presne určené a nevytvárajú ďalší priestor pre fantáziu.

Izba pre súrodencov

V prípade súrodencov rôzneho pohlavia bývajúcich v jednej izbe je vhodné vytvoriť dievčenský a chlapčenský kútik. Unisex nie je správny, pretože je prirodzené rozvíjať v deťoch ich mužskú a ženskú stránku. Dôležité je vytvorenie vlastného kútika aj pre deti rovnakého pohlavia. Každé má mať svoj vlastný priestor. Stačí skutočne kútik, v ktorom sa dieťa identifikuje a realizuje. Taký, v ktorom bude mať svoje osobné veci, obľúbené predmety. Dôležité sú nástenky, na ktoré si môžu deti vyvesiť pre nich významné veci, suveníry, fotografie kamarátov a podobne. Treba im nechať priestor, kde si napríklad v tínedžerskom veku môžu vyvesiť plagáty. Dieťa, ktoré má vlastné teritórium, sa tak naučí, že má pevné miesto v živote, miesto, ktoré má pod kontrolou a zároveň
je za jeho stav zodpovedné. Čo sa farebnosti týka, je vhodné detskú izbu nedeliť striktne na ružovú a modrú, ako sme zvyknutí. Lepšie je na veľké plochy zvoliť univerzálne pastelové farby, napríklad žltú či zelenú, a farebnosť a hravosť docieliť pestrými doplnkami.

Je vaše dieťa extrovert? Introvert?
Pri vytváraní detského priestoru by sme mali hľadieť aj na typ osobnosti nášho dieťaťa. Iné potreby má extrovert a iné introvert. Introvertné dieťa má rado priestor so zákutiami, komôrkami, malými izbami, v ktorých sa môže viac schovať, kontrolovať ich a utiahnuť sa do seba. Naopak, extrovertné obľubuje otvorený priestor, v ktorom má menej kontroly nad vlastným teritóriom, ale
poskytuje mu veľa príležitostí pre rozvoj sociálnych zručností. Pri kombinácii súrodencov – extroverta a introverta – odporúčam pre introverta vytvoriť kútik, ktorý sa mu odčlení napríklad malou zástenou v podobe závesu či kusa nábytku. Aj tak málo mu pomôže mať svoje miesto, do ktorého sa utiahne a kde môže „hĺbať“. Vhodné je to aj pre extrovertné deti, pretože i tie potrebujú
priestor a čas byť samy so sebou. Je to jeden z najvýznamnejších momentov osobnostného rozvoja. Vytvoriť teda izbu kombináciou otvoreného priestoru a malých zákutí je optimálne.

dsc_0950mm

Izba, ktorá núti k pohybu

Prioritou je nechať deťom voľný priestor. Neočakávajme, že v ňom budú deti organizovane cvičiť, ale prirodzene sa klbčiť alebo skákať. Dôležité je vytvoriť podnety na striedanie polôh ako pri hre, tak aj pri učení. Nie je správne, keď majú v izbe iba možnosť sadnúť si za stôl alebo ľahnúť si na posteľ. Chce to oveľa viac. Napríklad nižší jednoduchý stolík, za ktorým môžu deti sedieť v tureckom sede či na pätách, kľačať a robiť si úlohy aj na zemi. Ak to priestor dovolí, veľmi dobré sú rôzne vyvýšené plochy, niečo ako pódiá, ktoré navyše môžu slúžiť aj na ukladanie vecí či na príležitostné spanie. Správne je mať možnosť oddýchnuť si pokojne na dlážke a upokojiť sa, alebo naopak, na zemi sa zahrať. Základná chyba, ktorú často rodičia robia, je, že vyberú do detskej izby studenú laminátovú podlahu, ktorá je nepríjemná na dotyk, má statický náboj, čo má vplyv na to, že dieťa časom už nemá potrebu zdržiavať sa na zemi. Naopak, prirodzené je zahrať sa na koberci alebo drevenej podlahe. Výborné je mäkké drevo, ktoré sa síce obije, zničí, ale na rozdiel od laminátu sa dá kedykoľvek vybrúsiť a obnoviť. Je to teplý, príjemný a prirodzený povrch.

Poriadok a alergie
Spomínané koberce sú na jednej strane diskutabilné pri alergiách, ale na druhej strane – čím viac odstránime zo sveta detí alergény a vytvoríme im čisté a sterilné prostredie, tým náchylnejšie na alergie budú. V zdravej miere je pre deti pozitívne mať „neporiadok“ alebo prach, čo podporuje prirodzenú obranyschopnosť, ktorá bráni vývoju alergie. Tkaniny a koberce sú opodstatnené v interiéri aj pre akustickú pohodu a jeho zútulnenie.  Čo zdraviu neprospieva sú prchavé látky, ktoré sa vylučujú z lepidiel používaných na lepených doskách ako sú rôzne drevotrieskové materiály. Ide o formaldehyd, ktorý sa nachádza aj v novozakúpených kobercoch. Typický je pre nás „zápachom za novotou“. Spôsobuje podráždenie slizníc, bolesti hlavy a podobne. Rozložiť ho dokáže špeciálny sadrokartón Activ´Air . Poriadok v detskej izbe je kameňom úrazu každej domácnosti. Deti v predškolskom a mladšom školskom veku sa prirodzene so svojimi detskými vecami rozkladajú po celom byte, hlavne v spoločnej zóne, kde trávia najviac času.

Stratégie na poriadok
Pomôže, keď sú po byte a hlavne v detskej izbe k dispozícii krabice, koše a malé kontajnery, kde sa dajú umiestniť drobné hračky. Ak sú atraktívne a zábavné aj pre dieťa a za upratovanie ho viac chválime, než príliš kritizujeme, je šanca urobiť z upratovania po každom dni príjemný rituál. Starším školákom je správne dať voľnú ruku pri výbere systému na ukladanie osobných vecí vrátane oblečenia. Keď dieťa pocíti vlastnú zodpovednosť a právomoc vo svojej izbe, je šanca, že bude dbať o poriadok a izbu bude vnímať ako svoju osobnú záležitosť. Systém a poriadok v priestore reprezentuje aj poriadok v osobnom živote.

csm_team7-mobile-eule-produktbeschreibung_344466cfb7

Dostatok ukladacieho miesta = poriadok 

Okrem šatníkov treba v detskej izbe bezpodmienečne rátať aj s policami, regálmi, zásuvkami a kontajnermi. Deti ďalej  jednoznačne potrebujú vystavovať svoje osobné a srdcu blízke veci, a preto im treba ponechať aj otvorené úložné plochy napriek prachu, ktorý sa v nich usádza. Ideálny v tomto smere je nejaký variabilný modulový systém, ktorý sa dá časom, podľa meniacich sa potrieb ukladania, obmieňať. Je otázne, či riešiť ukladanie šatstva v detskej izbe vstavanými skriňami, tak ako u nás dospelých. Je to predsa len skôr „dospelácky“ dizajn a svet. Minimálne do 15 rokov to nutné nie je, ale v tínedžerskom veku
je už možné o tom pouvažovať. Aj tak, reálne, po 15 rokoch si už izba zaslúži nejaké vylepšovanie.

Vyspaté dieťa je spokojné dieťa
Dobrý spánok je alfou a omegou zdravého fyzického aj mentálneho vývoja detí. O tom nemusíme nikoho presviedčať. Preto po narodení má zmysel investovať do dobrej detskej postieľky, ktorá pri svojom štandardnom rozmere 60 x 120 alebo 70 x 140 cm môže slúžiť dieťaťu až do 3 rokov. Dobrá znamená hlavne z masívneho dreva, ideálne bez povrchovej úpravy alebo upravená
maximálne čistým ľanovým olejom, či včelím voskom, aby sa z nej neuvoľňovali zbytočné emisie a aby aj chutila. Štandardný rozmer postele pre dospelého človeka (šírka 80 alebo 90 cm a dĺžka 200 cm) je namieste už pre dieťa od 3 rokov, kedy končí
éra detskej postieľky. Jedno lôžko, resp. miesto na príležitostné spanie priamo v detskej izbe sa vždy zíde, pretože dieťa už od škôlky pestuje kamarátske vzťahy a „prespávačky“ kamarátov u vás doma sú dobrým sprievodným javom toho, že sa vaše dieťa dokáže socializovať. Dieťa, ktoré je u vás na návšteve, určite nebude chcieť prespávať v obývačke, preto je lepšie v detskej izbe
rátať minimálne s priestorom, kde sa dá umiestniť dodatočný matrac.

csm_team7-mobile-schreibtisch-drehstuhl-uebersicht_6fa90c9446
Stôl a stolička, aby sa nehrbili
Stôl a stoličku je pri deťoch dobré riešiť ako „rastúce“, teda minimálne výškovo nastaviteľné. Ak je to však finančne náročné, stačí pevný stôl s výškou cca 74 cm a kvalitná, výškovo nastaviteľná stolička s podnožou na vykladanie nôh. „Rastúci stôl“ je vybavený elektronickým, pneumatickým alebo najjednoduchším mechanickým výškovým nastavovaním (pomocou rôznych kolíkov, zarážok a pod. ). Dobré je, ak sa dá na ňom naklápať pracovná plocha, aby sa dieťa menej krčilo nad zošitmi a učebnicami
a menej si namáhalo krčnú chrbticu i zrak. Výhodou je, ak má stolová doska nejakú zarážku, aby perá a ceruzky pri naklopení dole stále nepadali.

Detská izba má byť detská 

Aby mali deti pocit, že ich detská izba je skutočne ich, je správne zariaďovať ju s nimi. Malým deťom treba nechať priestor na vyzdobenie izby. Minimálne od vyššieho školskom veku, približne od 11 rokov, už má zmysel nechať deťom voľnú ruku pri celkovom zariaďovaní, premiestňovaní nábytku a dekorovaní celého priestoru. Má to význam aj pri vytváraní ich novej dospelej identity, ktorá rastie spolu s ich psychickým a fyzickým dospievaním. Okrem toho ich to aj naučí robiť rozhodnutia, niečo pre ich realizáciu dokázať a niesť za to aj všetku zodpovednosť a následky. V tínedžerskom veku je už detská izba zároveň aj  poločenskou a reprezentatívnou záležitosťou pred kamarátmi. Je veľmi dobré, ak má niečo ako „obývačkovú“ časť. Ak sa deti samy pričinili o dizajn detskej izby, budú mať väčšiu chuť starať sa o ňu. Celkovo by mala byť detská izba flexibilná,  ľahko prispôsobiteľná aktuálnym fyzickým a mentálnym požiadavkám.

ČLÁNOK vyšiel v časopise INŠPIRÁCIA, ktorý pre spoločnosť DÉMOS TRADE píšem.

TEXT: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. autorka zdravého interiéru nášho mobilného domu a ZMG

FOTO: Team7 a ZMG

SÚVISIACE ČLÁNKY Z BLOGU www.lifereset.sk:

Desať tipov pre zdravú a hravú detskú izbu

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

Vychutnajme si život TERAZ!

Sadrokartón ako prírodný materiál?

Jakubkova a Maroškova čarovná záhradka

To čo nás obklopuje vplýva na našu myseľ, telo aj zdravie

Read More

Farby podprahovo pôsobia na psychiku človeka. Kým niektoré podporujú chuť do jedla, napríklad ako oranžová a hodia sa do jedálne, iné pôsobia priveľmi povzbudzujúco, ako napríklad červená a nie sú vo veľkom vhodné do detskej izby. Aká farba sa preto hodí do detského sveta? Do ich kráľovstva, tak aby rozvíjala ich osobnosť a vytvárala príjemné zdravé prostredie? Prejdime si spoločne celú paletu farieb, aby ste sa vo farbách vedeli dokonale zorientovať a individuálne zvoliť tú správnu pre svoje dieťa.
dsc_0928

Fotografia detskej izby domčeka, v ktorom sme rok bývali v podnájme, kým sme sa presťahovali do mobilného domu. Šlo o veľmi starý dom, z ktorého vykúzliť domov nebolo vôbec ľahké. Napriek tomu, si myslím, že sa nám to podarilo a na ten rok sme dokázali prežiť vo veľmi skromných podmienkach.  PS: V dome sme nahodili okrem iného aj túto laminatovú podlahu tiež z druhej ruky, ktorá stála pár eur za rozobranie a odvoz. Je k tomu veselá príhoda, ako sme s mužom prekvapili majiteľov, že nie sme sociálny prípad, len recyklujeme to čo je dobré a nemusí skončiť na smetisku.:-)

Rúžová, modrá a zelená

Jednotlivé farby majú svoj význam a vplyv na zmenu atmosféry izby i nálady. Keď izbu zdieľajú súrodenci, práve farby nábytku a doplnkov pomôžu dobre rozlíšiť jednotlivé územie. Rúžovú farbu máme zafixovanú ako dievčenskú. Je to i tým, že pôsobí upokojujúco a materinsky. Upriamuje pozornosť na emócie. V človeku prehlbuje jemnosť a nehu. Modrá naopak pôsobí na naše racio a dáva pozitívne stimuly pre koncentráciu. Tmavšie odtiene pomáhajú pri učení sa, kým svetlejšie pôsobia skôr upokojujúco. V každom prípade je to dobrá farba na vzbudenie optického klamu, keď potrebujeme priestor zväčšiť. Kombináciou oboch farieb môžete dosiahnuť príjemné vyváženie emocionality aj racionality, čo je dôležité pre obe pohlavia. Zelená je jedna z veľmi dôležitých farieb, ktorú môžeme vidieť všade okolo nás v prírode, kde človek žil po milióny rokov. Pôsobí priaznivo na našu vitálnosť. Aj preto ju môžeme často vidieť v nemocniciach, kde chorým pomáha uzdraviť sa. Navyše sa nachádza v strede farebného spektra, a preto neunavuje naše oči, ale pomáha im oddýchnuť si. Zelená je výborný kompromis pre nábytok v detskej izbe, v ktorej kraľujú súrodenci opačného pohlavia. Kombináciou žltej sa do priestoru dostáva rovnováha.

dsc_9508

Žltá, oranžová, fialová

Žltá je farba slnka a rovnako ako slnko aj táto farba dokáže deti nabiť energiou, veselosťou chuťou do života. Príliš krikľavé odtiene môžu pôsobiť až rušivo, preto by sme sa mali držať buď pravidla menej je viac, alebo vyberať skôr teplejšie a jemnejšie tóny. Oranžový nábytok detskú izbu prežiari a osvieži. Naladí ho do teplých pocitov z priestoru. Ako sme v úvode spomínali, povzbudzuje chuť do jedla. Poslednou obľúbenou farbou v detských izbách je fialová. Je to farba spirituality, pri ktorej sa dobre hĺba alebo inak medituje. Na druhej strane vzbudzuje pocit luxusu, a preto jej svedčí používať ju v menšej miere. Dobre sa kombinuje s klasickou rúžovou i oranžovou. Kto má rád kontrasty a má na to odvahu, moderná je kombinácia zelenej, limetkovej či žltej. Ostatné farby ako sivá, čierna, hnedá sa tešia obľube skôr u detí pred pubertou. Pri dospievajúcich by sme výber farby mali nechať skutočne na ne. Je to prejav ich osobnej individuality, ktorá už v tomto veku je zreteľná a je dobré ju podporiť a nie udupať.:-)

Myslite kreatívne a pritom nadčasovo

V detských izbách dnes víťazí nadčasový dizajn a s ním aj krásne kombinácie v jemných pastelových farbách. Dokážu navodiť príjemnú, veselú a zároveň pokojnú atmosféru. Farebný nábytok v týchto tónoch sa dobre ladí s ďalšími doplnkami, ako sú lampičky, koberce, vankúšiky alebo tapety. Detská izba spĺňa niekoľko funkcií, je spálňou, zároveň herňou, neskôr študovňou i obývačkou. Jednotlivé obdobia sa menia pomerne rýchlo. Pri výbere nábytku, jeho farebných kombinácií, preto myslite nadčasovo. Správnym výberom je modulový nábytok, ktorý sa dá rôzne presúvať a meniť. Samozrejme rozhoduje aj cena. Lamino alebo DTDL je jeden z najpoužívanejších materiálov pri výrobe detského nábytku, pretože je lacné a odolné. Ja osobne by som do toho materiálu šla, v prípade, že by som bola človek háklivý na poškodenia nábytku. Ak mám deti neustále okrikovať, aby si dávali na nábytok pozor, tak potom zvolím radšej túto variantu.

Výhody nevýhody materiálov

Na našom blogu však preferujeme samozrejme drevo ako prírodný materiál, ktorý sa dá kedykoľvek prebrúsiť a zreparovať. Ešte aj preto, že z lamina a lepených DTDL dosiek vyprcháva už toľko omieľaný formaldehyd spolu s ďalšími chemickými látkami, ktoré dráždia sliznice a môžu spôsobovať bolesti hlavy. Pre detský organizmus, ktorý ma v takomto priestore aj odpočívať to nie je vhodné. No aj na to máme fintu. Sadrokartón Activ Air, ktorý dokáže tieto prchavé látky pohltiť. Stojí o pár centov na m2 viac, ale z našich skúseností a ľudí, kt. sme ho odporúčali, ozaj zaberá. V našom dome máme z lamina len kuchynskú linku, ktorú sme zohnali z druhej ruky cez internet. Bola nejaký čas inštalovaná v novostavbe a za ten čas množstvo formaldehydu vyprchalo. Teda čo ešte odporúčam a obzvlášť pre detské izby, nebojte sa použitého nábytku. Je lacnejší, nebude vás hnevať jeho opotrebovanie tak ako v prípade nového a je to ekologické aj v prípade syntetických materiálov rovnako ako prírodné drevo, pretože sa nemusí pre tú vašu detskú izbu vyrábať nový nábytok, ale použije sa už existujúci. A viete čo? Ušetrené peniaze môžete investovať buď do zdravých materiálov, alebo niekedy ešte lepšie do spoločných zážitkov s deťmi.

ČLÁNOK vyšiel v časopise INŠPIRÁCIA, ktorý pre spoločnosť DÉMOS TRADE píšem.

TEXT A FOTO: ZMG

SÚVISIACE ČLÁNKY Z BLOGU www.lifereset.sk:

Psychológia zdravej detskej izby

Desať tipov pre zdravú a hravú detskú izbu

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

Sadrokartón ako prírodný materiál?

Hlina vie pojať nie len vlhkosť, ale aj negatívnu energiu

Read More

Moderné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa II.

AUTOR:  Ing. Ján Matúš a Zuzana Matúšová

Ľudia v exotických krajinách termíny ako plynový kotol, tepelné čerpadlo či elektrická podlahovka ani nepoznajú. O teplo majú celoročne postarané. Ale čo my? U nás je to práve teraz horúca téma. Riešime kúrenie pre poschodie mobilného domu, ktoré vniklo len v lete a museli sme ho dodatočne domyslieť. Ak máte doma projektanta kúrenia, nie je problém. Má v tom celkom jasno. Za iných okolností sa môžete cítiť, ako málo čo tušiaci exoti v teplých krajinách. Týmto článkom sa s vami podelíme o základné informácie pri výbere vykurovania pre váš dom alebo byt, spolu s inšpiráciami ako sme to vyriešili pri prestavbe domu my. Samozrejme efektívne, ekonomicky a čo najviac šetrne voči prírode a stavebným zásahom:).

dsc_0708

Akumulačná pec v našom druhom dome, ktorý sme po príchode z Nového Zélandu predali. Kto okúsil jej teplo, bude mať živé spomienky na teplo domova.

Absolútny základ pre pochopenie

Aby sme sa v kúrení domov a bytov vedeli orientovať, je potrebné si objasniť základnú terminológiu a rozdelenie. Teplo môžeme vyrobiť najčastejšie z plynu, elektriny alebo dreva. Zdrojom tepla môže byť kotol, tepelné čerpadlo alebo elektrické priamo výhrevné telesá. Teda ak už vieme z čoho budeme teplo vyrábať – elektrina, plyn, drevo a podobne, ak už vieme zdroj, či kotlom alebo napríklad tepelným čerpadlom, tak si musíme ešte objasniť, akým vykurovacím systémom. Tie sa rozdeľujú na konvenčné – radiátory, alebo plošné s nízkoteplotným spádom, ako sú podlahové, stenové, stropné vykurovanie, novinkou sú aktívne jadrá. To, ktorý zdroj a systém sa hodí do vášho domu alebo bytového domu, vám vie najlepšie poradiť projektant TZB – technických zariadení budov. Je to špecializácia môjho muža, preto je táto téma pre mňa po 11 rokoch spoločného života, obzvlášť blízka:). Prv než za nejakým projektantom TZB zájdete, je dobré mať aký taký prehľad, prečo je to, či ono riešenie vhodné pre váš dom.

Aby sa to oplatilo

Niekedy ľudia pod vplyvom aktuálnych trendov kúrenie vo svojom dome tak prekombinujú, že sa investícia a návratnosť stáva úplne nerentabilná. Takýchto prípadov nie je podľa Jančiho málo. Vždy si preto prerátajte koľko stojí technológia, koľko vás vyjdú ročné náklady a zohľadníte servis, alebo životnosť technológie. Možno prídete na to, že ste to ozaj prešvihli alebo prekombinovali. Často je to aj o tom, že ľudia nepoznajú nové možnosti, ktoré trh ponúka. Neodborným výberom si potom predražujú účty za energie, prípadne uberájú priestor veľkou technickou miestnosťou. Vyberú si napríklad klasiku, kúrenie plynovým kotlom a radiátormi. Do stavieb s dobrou skladbou, zaizolovaním, kde by sa hodil účinnejší systém so zdrojom a ušetrili by sa nemalé peniaze. Rozoberme si najčastejšie riešenia kúrenia v domoch a bytových domoch, ich výhody a nevýhody.

Hviezdy posledných 30 rokov -plynové kotle

Posledných 30 rokov panovali na slovenskom kurenárskom trhu plynové kotle. Vytesnili z domov kotle na tuhé palivo, akumulačné pece a krby. Výhodné boli, pretože plyn bol lacný a neexistovali iné, efektívnejšie a cenovo dostupné alternatívy. Dnes sú na mieste tam, kde plynová prípojka už existuje a ste vlastníkom veľkého domu nad 100m2 či menej pravdepodobné, bytu. Pri zvažovaní vykurovania plynovým kotlom je dobre si prerátať koľko stojí plynová prípojka, plynový kotol a mesačné náklady na kúrenie plynom. Konkrétne v našom prípade to bola nevýhodná investícia, pretože plynovú prípojku nemáme, domček je malý a zvládne ho vykúriť elektrické podlahové vykurovanie. Ušetrené peniaze je dobre investovať do zateplenia alebo obnoviteľného zdroja akým je tep. čerpadlo, fotovoltaika lebo termické solárne panely. Pri dobre zateplených domoch a bytoch (viď článok Najlepšie teplo je také, ktoré netreba vyrobiť) s rozlohou do 100m2 sa dnes viac oplatí kúriť elektrikou. Ako je to možné, veď elektrika je drahá? Tak tieto predsudky už dávno neplatia. Dôvodov je viacero.

dsc_0566

Teplo ako zo slnka

Elektrikou sa oplatí kúriť vtedy ak sa rozhodneme kúriť plošným nízkoteplotným systémom. Predstavuje ho podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie. Tento systém vykuruje celé plochy sálavým teplom a stačí mu nízka teplota na vykúrenie priestoru. Napríklad taký radiátor je lokálne kúrenie. Často býva pod oknami a jeho teplota musí byť vysoká, aby dokázal ohriať vzduch v miestnosti. Rozdiel je aj v spôsobe odovzdávania tepla. Kým celoplošné systémy ohrievajú predmety napr. podlahu, stenu, strop, z ktorých teplo sála, radiátor ohrieva vzduch. Pre človeka je prirodzené sálavé teplo, pretože najväčší zdroj tepla na Zemi, slnko, na nás pôsobí tiež sálaním. Týmto princípom vzniká teplo aj akumulačnými pecami na drevo. Patria medzi najzdravšie zdroje a systémy kúrenia.

Istota a tradícia – krby, kachle a pece

Oheň bol zdroj tepla, ktorý človek používal od nepamäti. Znamená to, že je zakódovaný do nášho DNA, a preto v domoch navodzuje, staré známe, teplo domova. Keďže je to jeden zo štyroch živlov, má celkovo v koncepte zdravého bývania svoje opodstatnenie. Akumulačné pece, krby a krbové kachle sú výborným alternatívnym zdrojom tepla. V prípade, že dôjde k výpadku elektriny, alebo plynu, ako sme tu už mali, kúriť môžete nimi. Alebo v prípade, že sa vám vaša technológia pokazí. Presne z tohto dôvodu máme v mobilnom dome aj my malé krbové kachle. Ak by sa čosi stalo s podlahovým kúrením fóliami heatflow, máme alternatívu.

Romantika pri ohni

No pravda je taká, že teplo z krbových kachlí je natoľko príjemné, že ho využívame nie len v prípade výpadku, ale veľmi často. Práve preto, že teplo do priestoru príjemne sála, drevo krásne puká a svetlo z plameňov vytvára úžasnú svetelnú kulisu. Na čo by Janči chcel zvlášť upozorniť, z vlastnej skúsenosti, nie je dobré kombinovať krby s teplovodnými výmenníkmi. Sú to také krby, v ktorých je inštalovaná špirála na ohrev teplej vody do vykurovacej sústavy. Vtedy sa z krbu stáva akoby kotol na tuhé palivo. Znižuje sa tak účinnosť vykurovania. Teplovodný krb je odkázaný opäť na elektrické čerpadlo, ktoré čerpá vodu z krbu do sústavy. My sme v našom prvom dome na samote takýto krb, v dobrej viere, mali, ale už by sme do tohto zdroja nešli.

Fólie heatflow sú našim podlahovým kúrením, ktoré dopĺňa záložný zdroj tepla, malé krbové kachle.

Tepelné čerpadlá a ich plusy aj mínusy

Spomínam ich v druhej polovici článku, pretože sú používané menej často, no s ich dostupnejšou cenou sa stávajú stále viac populárne. Ide o modernú technológiu, ktorá využíva obnoviteľné zdroje. Teplo totiž vyrába z okolia, teda zo zeme, vzduchu alebo vody. Výmenník v čerpadle funguje podobne ako chladnička. Kým chladnička odoberá teplo v potravinách a odovzdáva ho smerom von, tepelné čerpadlo získava teplo zo zeme, vody alebo vzduchu a odovzdáva ho najčastejšie do nízkoteplotného systému – teda podlahového, stropného alebo stenového. Neoplatí sa tepelné čerpadlo kombinovať s konvenčnými radiátormi, práve pre nutnosť vysokej teploty, čo je pre čerpadlo náročnejšie z okolitej teploty vyrobiť. Výhodou tepelného čerpadla je, že teplo dokáže vyrobiť nie len pre vykúrenie domov a bytov, ale aj pre zohriatie teplej vody. Druhou zásadnou výhodou je, že dokáže nie len kúriť, ale aj chladiť. Treťou výhodou, že je ekologické, keďže využíva teplo z prostredia a má nízke režijne náklady, vďaka tomu že využíva fakticky teplo zadarmo, zo zeme, vody, vzduchu.  Nevýhodou však je, že jeho cena je mierne  vyššia od bežných vykurovacích zdrojov. Kedy sa teda hodí investovať do tepelného čerpadla?

dsc_9081

Teplovodný krb v našom prvom dome na samote. Chceli sme zabiť dve muchy jednou ranou. Mať krb a mať aj teplé radiátory. Preto sme zvolili zdroj teplovodný krb a systém radiátory. Jeho účinnosť však bola nižšia a vyžadoval si väčšiu údržbu a boli sme odkázaní na elektriku. Jednoducho sa to neoplatilo…

Kúriť vodu vodou

Teplné čerpadlá rozdeľujeme podľa toho, z čoho teplo vyrábajú – zem, vzduch, voda a do akého systému ho odovzdávajú – voda alebo vzduch. Najpoužívanejšie je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Znamená to, že teplo odoberá zo vzduchu vonku alebo najefektívnejšie zo vzduchu nevykurovanej miestnosti, ako sú pivnice. Týmto teplom ohrieva vodu, ktorá putuje do trubičiek v podlahe, stenách, strope alebo jadre – zabudované v konštrukcií. Do tejto investície sa oplatí ísť v prípade väčšieho domu ako je 100m2. Najviac peňazí ušetrí na mesačné náklady za teplo tepelné čerpadlo voda- voda, ktoré čerpá teplo z geotermálnych vrtov. Je to však najvyššia investícia, preto sa hodí do veľkých objektov, prevádzok, bytoviek a podobne. V prípade, že ste v situácií ako sme my, potrebujete dokúriť, vykúriť malý priestor, malý dom alebo priestor po prestavbe, tak sa oplatí investovať do tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Je cenovo najdostupnejšie a nevyžaduje si veľké stavebné úpravy.

V detskej budeme kúriť vzduch – vzduchom

Naše riešenie sme konzultovali s odborníkom zo spoločnosti Ing. Martinom Hanicom zo spoločnosti CS-MTRADE. Čerpadlo vzduch-vzduch Mitsubishi Electric nám navrhol preto, aby sme jednou ranou zabili dve muchy. Priestor detskej izby, ktorá vznikla prekrytím otvorenej galérie v pracovni, vykúriť aj vychladiť. Ide o podkrovie drevostavby. Väčšina podkroví má problém s prehrievaním a náš dom tým trochu trpí tiež. Naschvál sa vyjadrujem „trochu trpí“, pretože teplota na poschodí je síce vyššia ako na prízemí, ale odvetraná zelená strecha a umiestnenie domu v sade medzi stromami, robí ozaj dosť a vďaka tomu to nie je v horúcom lete kritické. No systém, ktorý by nám v dome vytvoril aj počas horúcich nocí balans a zároveň počas studených zimných dní vykúril, sa nám zdal najvhodnejší.

Výhodné chladenie

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch je z technologického hľadiska aj najjednoduchšie, pretože obsahuje len ventilátor s výmenníkom. Znamená to, že jeho cena nie je vysoká, riziko nejakých porúch minimalizovaný a efektívnosť opäť vysoká. V porovnaní s inými systémami pre chladenie má tú výhodu, že môžeme chladiť koľko chceme. Pri stropnom alebo stenovom chladení je limitom rosný bod, teda stretnutie teplôt, kedy dochádza ku kondenzovaniu a môže nastať situácia, že vám kvapká voda zo stropu. Pri tepelnom čerpadle vzduch- vzduch sa to stať nemôže. Toto riešenie odporúčame, ak sa nachádzate v podobnej situácií ako sme my, alebo v prípade, že máte pasívny dom, ktorý potrebuje len dokúriť či nízkoenergetický s malými tepelnými stratami.

tbp_6781

Zatiaľ máme len solárny panel na ohrev teplej vody, ktorý sa nachádza pod oknom, teda nižšie ako je samotný zásobník na vodu. To preto, lebo využívame princíp samostlaku, kedy teplá voda stúpa hore a studená dole, bez čerpadiel a elektriny. 

Je fotovoltaika rentabilná?

Či už sa rozhodnete pre plynový kotol, tepelné čerpadlo, alebo elektrické vykurovanie, je dobré mať v každom z týchto systémov a zdrojov tepla plán B. Už som to spomínala, že je dobré investovať do akumulačnej pece, krbu alebo krbových kachlí. Plán B však môže predstavovať aj fotovoltaika. Teda fotovoltaické panely, ktoré zo slnečnej energie vyrobia elektrinu na kúrenie v dome alebo prípravu teplej vody. Nejde o stabilný zdroj elektriny, pretože je závislý od počasia a treba s tým rátať. Mnoho ľudí motivuje investovať do fotovoltaiky predstava tepla zadarmo, bez mesačných výdavkov za teplo. Pred tým, ako sa rozhodnete zakúpiť panely, prerátajte si ich cenu a návratnosť. V našom prípade, mobilného domu, bola návratnosť investície vyše pätnásť rokov, pričom životnosť panelov je približne 20 rokov. Ako budeme ďalej s našou víziou ekologickej sebestačnosti pracovať sa ešte uvidí. Fotovoltaika je z pohľadu ekológie dobrý systém, ak máte voľné financie na jej zakúpenie. Ak si však máte požičať a ešte aj splácať úroky, tak je to na zváženie. Okrem fotovoltaiky  môžete pri vhodných podmienkach využiť aj veterné turbíny, ktoré sú čoraz dostupnejšie.

Krtkov dom, eartship či masívny dom

Dá sa dnes byť bez vykurovacej technológie? A nemyslím tým, technológiu čerpajúcu z obnoviteľných zdrojov, ale naozaj žiadnu technológiu. Dá sa to v našich podmienkach? Jedna možnosť je dobre zaizolovaný dom, z ktorého teplo neuniká a chlad doň nevniká. Písali sme o tom  v článku Najlepšie teplo, je také ktoré netreba vyrobiť. Druhá možnosť sú alternatívne stavby. Na Slovensku a v susednom Česku sú už prvé lastovičky domov, ktoré využívajú plne pasívne zisky tepla. Ide o krtkové domy, zemelode – eartshipy a masívne drevodomy. Krtkové domy sú osádzané do južných svahov, kde je strecha a časť alebo celé steny prihrnuté zemou. Okrem južnej fasády. Využíva sa tak stála teplota zeme a chránenie domu od vetra a chladu z vonkajšieho prostredia. Krtkové domy sú orientované na juh a využívajú slnečné zisky. Pri takýchto domoch stačí na dokúrenie stará dobrá pec alebo krb.

Sebestačný dom

Eartship je dôsledne premyslený koncept sebestačného domu, ktorý každému odporúčam bližšie si pozrieť. Dom je sebestačný energeticky aj potravinovo. Z hľadiska získavania tepla, je to vďaka veľkému skleníku pred fasádou domu, v ktorom sa pestujú vlastné potraviny a využíva sa viacnásobne odpadová voda z domácnosti na polievanie, hnojenie a opätovné čistenie. Skleník s južnou fasádou je orientovaný na juh a je zakopaný do svahu podobne ako krtkov dom. Aj v tomto prípade stačia už len krbové kachle, pec a je o teplo postarané. Poslednou možnosťou, ktorú by som chcela spomenúť, je masívny drevodom, ktorého protagonistom je Erwin Thoma, autor knihy Videl som ťa rásť. Po celom svete stavia domy z masívneho mesačného dreva, ktorých hrúbka masívnych stien je dostatočná  na to, aby teplota v domoch neklesala pod určité minimum. V jeho domoch opäť stačí už len zdroj tepla na dokúrenie.

SÚVISIACE ČLÁNKY  Z BLOGU www.lifereset.sk:

Najlepšie teplo je to, ktoré netreba vyrobiť

Technologické „vychytávky” mobilného domu

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

Reportáž o stavaní mobilného domu svojpomocne

Ako efektívne využiť 45m2 pre rodinu

INFO K SERIÁLUModerné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa

Riešiť dnes bývanie nie je otázkou už len nejakých múrov a strechy nad hlavou. Konštrukcie, materiály, techniky realizácie už tak pokročili, že nevyhnutnosťou sa stáva aj nová oblasť bývania – technológie a tzv. inteligentné domy a byty. Keby som nežila s mojim manželom, projektantom technického zariadenia budov, s určitosťou by som nevidela dôležitosť tejto témy, ako väčšina ľudí, ktorí si potrebujú riešiť bežné žitie. Dôvodom je aj to, že vyznať sa vo všetkých tých technológiách, je na zbláznenie. Spolu s Jančim sme preto pripravili túto tému, tak, aby dala každého do obrazu  a správne vám poradila, do čoho sa oplatí ísť, čo je dnes nevyhnutnosť a čo z množstva trendov a noviniek je nerentabilná investícia. V seriáli Moderné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa vám predstavujeme ďalší praktický článok Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Kto sa v tom má vyznať? Čítajte:)

 

Read More

TEXT: Zuzana Matúšová Girgošková a Ing. Ján Matúš

Stekance po oknách, plesne v kútoch a smradík, ale teplučko. Možno trochu prehnaný obraz a možno ani nie. Ako tomu zabrániť? Vetrať, vetrať, vetrať a potom kúriť a kúriť. Viete o tom, že dnes sa  dá vetrať aj bez toho, aby ste si teplo vyvetrali oknom? Ponúkam vám článok o troch typoch vetrania v interiéri, od toho zabezpečeného technológiou až po taký, ktorý využíva len fyzikálne javy.

 tbp_9739

Prečo sa dnes musí vetrať viac

Pretože naše domy dnes a tie pred sto rokmi sú úplne iné. Kým kedysi mali drevenice prirodzené štrbiny alebo domy zo 60. rokov drevené okná, cez ktoré vám počas búrky svišťalo, dnes je dom alebo byt často tak tesný ako igelitové vrecko. Všetci sa totiž snažia ušetriť na energiách za teplo. Je to správny ekonomický aj ekologický postoj ako o tom píšem v článku Najlepšie teplo, je také ktoré netreba vyrobiť. Domy a bytové domy sa zatepľujú, vymieňajú sa okná. Nové domy majú takú skladbu konštrukcie, o akej sa nám pred 20timi rokmi ani nesnívalo. Zvyšuje sa komfort bývania. Kým kedysi boli domy vykurované do 20 stupňov C, dnes si užívame trenkovú teplotu v decembri. O horúcich sprchách po mrazivej prechádzke ani nehovorím. Veľa za nás robí technológia, pračky, parne hrnce, žehličky…pomocníci, ktorý však majú jednu nevýhodu. Vytvárajú množstvo vodnej pary a tá nám v tých našich zateplených a zatesnených domoch nemá ako alebo kedy unikať. A potom nám na stenách, oknách alebo v konštrukciách kvitnú plesne.

Zdravá klíma bez plesní

V koncepte zdravého bývania je jednou z piatich hlavných priorít pre vytvorenie vnútornej pohody prostredia, alebo inak zdravého domova, zdravá klíma. Zdravá klíma s čerstvým vzduchom, bez plesní a baktérií. Dosiahnuť sa dá využitím zdravým a v čo najväčšej miere prírodných materiálov ako v konštrukcií, tak aj v interiéri. V našom mobilnom dome sme ju dosiahli použitím Ačkovým zdravým drevom (Viac o dôležitosti a výbere reziva na stavbu v rozhovore Vôňu a dotyk dreva nenahradí žiadny iný materiál), použitím napr. OSB dosiek bez prchavého formaldehydu, v konštrukcii sme sa vyvarovali agresívnym lepidlám a chemickému ošetreniu. V interiéri využitím sadrokartónov Activ Air, ktoré rozkladajú formaldehyd, množstvom dreva a korku. Poviete si, vy to máte vybavené! Pravda je, že aj áno, aj nie. Lebo síce máme zdravé prostredie, stále produkujeme rovnaké množstvo vodných pár a vydýchaného vzduchu ako každá iná domácnosť.

Dych je základná životná činnosť

Napríklad aj spomínaný formaldehyd, sa nenachádza len v lepidlách, ktoré sú najčastejšie použité na drevotrieskovom nábytku, kobercoch, dokonca topánkach, ale vzniká aj ľudskou činnosťou, napríklad žehlením. Vetrať teda musíme aj my, tomu sa nevyhneme. Čerstvý vzduch nám totiž pomáha pri koncentrácií a zlepšuje dýchanie. Píšem to už po x-tý krát, ale je to ozaj dôležité uvedomiť si, že dych je jeden zo základných životných činností, bez ktorého nevydržíme dlhšie ako pár minút. Ak sa nám dobre dýcha zdraví a čerstvý vzduch, dobre sa nám prekrvuje celý organizmus, správne funguje imunita aj hlava. Pracuje sa nám, oddychuje sa, aj trávi večera na čerstvom vzduchu lepšie.

Tri tipy pre pravidelné vetranie

Nutnosť vetrania v dnešných domoch a dôležitosť čerstvého vzduchu sme si rozobrali. Vetrať môžete klasicky otvorením okna. No ako Janči neustále opakuje, ľudský faktor zlyhá veľmi často. Asi ani vám sa nechce vetrať niekoľkokrát do dňa a potom prikurovať, aby ste vyvetrané teplo vybalancovali. Možnosťou je aj mať okná neustále pootvorené v pozícii mikroventilácie, čo však aj znamená, neustály únik tepla. Dobré je to zautomatizovať. Prvé riešenie je privetrávacími hlavicami v kombinácií s tepelným čerpadlom, ktoré ohrieva vodu z odpadového vzduchu. (Tému tepelných čerpadiel sme si vysvetlili v článku Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Čo najviac ušetrí peniaze?)

Teplo zo „smradu“ pre ohrev vody

Tento systém funguje vďaka otvorom v stenách s privetrávacími hlavicami, cez ktoré podtlakom prúdi čerstvý vzduch z vonku. Privádzaný vzduch nie je v žiadnom potrubí, tým pádom odpadá nutnosť čistenia a servisovania. Nevýhoda však je, že v miestach, kde sú otvory, môže byť nárazovo po privetraní chladno. Naopak vydýchaný vzduch, napríklad vzduch z kúpeľne alebo kuchyne je odsávaný a vo výmenníku sa teplo z tohto vzduchu využije na ohrev teplej vody. Na to, aby systém takto fungoval a vodu ozaj vedel ohriať, je potrebné veľké množstvo odpadového vzduchu. Práve preto sa hodí skôr do veľkých objektov a domov s rozlohou od 250m2.

Riadené vetranie bez starosti?

Druhí typ vetrania je prostredníctvom rekuperácie. Teda technológiou, ktorá čerstvý vzduch nasáva z vonku a vydýchaný odsáva. Finta je tá, že teplo z vydýchaného vzduchu z interiéru odoberá výmeník, ktorý ohrieva čerstvý vzduch z vonku. Znamená to, že vetráme vzduch a nie teplo, lebo privádzaný čerstvý vzduch je už ohriaty. Tepelné straty sú tak minimálne. Tým, že rekuperácia ide neustále, je v dome neustále čerstvý vzduch. To boli dva hlavné argumenty, pre ktoré sme sa rozhodli to tohto riešenia ísť my. Skonzultovali sme to s odborníkom na rekuperáciu Adamom Brestovským, ktorý nám spravil návrh tej našej STIEBEL ELTRON. Keďže som bola tri roky proti nejakej rekuperácií. Proti technológii, ktorá by mala riadiť vzduch, ktorý dýcham. Potrebovala som sa o tejto technológií dozvedieť čo najviac. Aj preto som spravila s Adamom Brestovským rozhovor, ako to funguje, či je to zdravé, prečo do toho ísť a aké má systém úskalia. Ak vás to zaujíma viac, ponúkam rozhovor Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo. Od rekuperácie si teraz sľubujem nie len čerstvý vzduch, ale aj ušetrené peniaze na splnenie nových cestovateľských snov:-).

14141896_1227461280628896_1115165477178067613_n

Dá sa to aj prirodzene vďaka fyzike

Na festivale Permakultúra v meste sme mali veľkú diskusiu o alternatívnom bývaní. Okrem nás ako predstaviteľov mobilného domu, vystúpil aj majiteľ eartshipu, v preklade zemelode, Karel Šebel. Eartship je dom, ktorý vie byť plne sebestačný, nie len energeticky, ale dokonca aj potravinovo. O tomto dome som písala v závere článku Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Čo najviac ušetrí peniaze? ako jedno z riešení pre zabezpečenie tepla v dome zadarmo. Zadarmo a bez technológie len na princípe fyzikálnych javov je zabezpečené aj vetranie v tomto dome, a to komínovým efektom. Teplý vydýchaný vzduch prúdi hore a vyvetrá sa vetracím oknom. Studený čerstvý vzduch prúdi cez zakopanú rúru v zemi do vnútra. V zemi, v hĺbke približne dva a pol metra, kde je konštantná teplota, sa studený vzduch ohrieva. Rúra má priemer 60cm a dĺžku niekoľko metrov. Odborníci vedia jej dĺžku a spád vyrátať podľa veľkosti objektu, výšky, skladby konštrukcie a ďalších údajov. Nevýhodou tohto systému je, že v klasickom dome vie fungovať bez ventilátora len v zime. Akonáhle je vonku teplejšie ako vo vnútri, komínový efekt nefunguje.

SÚVISIACE ČLÁNKY Z BLOGU www.lifereset.sk:

Až polovicu tepla vyvetráme oknom. Čo robiť, aby to tak nebolo.

Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Čo najviac ušetrí peniaze?

Najlepšie teplo je to, ktoré netreba vyrobiť

Sadrokartón ako prírodný materiál?

Technologické „vychytávky” mobilného domu

Exkluzívne! Rozhovor s konštruktérom mobilného domu

INFO K SERIÁLUModerné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa

Riešiť dnes bývanie nie je otázkou už len nejakých múrov a strechy nad hlavou. Konštrukcie, materiály, techniky realizácie už tak pokročili, že nevyhnutnosťou sa stáva aj nová oblasť bývania – technológie a tzv. inteligentné domy a byty. Keby som nežila s mojim manželom, projektantom technického zariadenia budov, s určitosťou by som nevidela dôležitosť tejto témy, ako väčšina ľudí, ktorí si potrebujú riešiť bežné žitie. Dôvodom je aj to, že vyznať sa vo všetkých tých technológiách, je na zbláznenie. Spolu s Jančim sme preto pripravili túto tému, tak, aby dala každého do obrazu  a správne vám poradila, do čoho sa oplatí ísť, čo je dnes nevyhnutnosť a čo z množstva trendov a noviniek je nerentabilná investícia. V seriáli Moderné technológie – ako sa v nich vyznať a nezblázniť sa vám predstavujeme ďalší praktický článok Elektrická podlahovka, tepelné čerpadlá, kotle…Kto sa v tom má vyznať? Čítajte:)

Read More