Ochrana osobných údajov – newsletter a cookies

Home » Ochrana osobných údajov – newsletter a cookies

Ochrana osobných údajov II

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštěvníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Smart plan, s.r.o. so sídlom Lomonosova 2797/6, 918 54, Trnava, Slovenská republika, IČO: 51 819 708, prevádzkovateľ webových stránok www.lifereset.sk a www.homereset.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracúvaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: zuzka@lifereset.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracúvať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť eště pred začiatkom spracúvania osobných údajov
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracúvania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru, atď.).
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newslettrov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu, než sa sami odhlásite. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu, kým sa sami odhlásite. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu, než sa sami odhlásite. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
  Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby apod. a to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lhôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo pokiaľ sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracúvané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • MailerLite – aplikácia pre komunikáciu
 • Facebook
 • Google
 • Účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využit ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: zuzka@lifereset.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v období 14 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo vyhodnotíte svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, domnievate se, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracovania. (Napr. odhlásením                     z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje  zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súladu so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciou, články či produkty vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom eště nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisknutím odhlasovacieho odkazu
v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním zásad spracovania osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov – e-shop >>