Technické parametre

Home » Technické parametre

PANELY ECOCOCON

Vonkajšie vrstvy

  • Vrstva drevovláknitej dosky pomáha dosiahnuť pasívny štandard v chladných podnebiach
  • Vzduchotesná difúzne otvorená membrána zabraňuje tepelným stratám a zaisťuje paropriepustnosť

Panel

  • Slamená izolácia vyrobená pomocou technológie viacsmerového lisovania
  • Dvojitá nosná konštrukcia z FSC certifikovaného dreva
  • Rozmery na mieru pre ľubovoľný dizajn
  • Hladký a homogénny povrch
  • Štandardná hrúbka 40 cm

Vnútorné vrstvy

  • Ideálny podklad pre hlinené omietky
  • Kompatibilné s radom klasických povrchov

 

TEPELNÁ IZOLÁCIA

U = 0.12 W/m²K

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

54 dB

POŽIARNA ODOLNOSŤ

120 min

HUSTOTA LISOVANEJ SLAMY

110 kg/m³

EcoCocon panely obsahujú až 98% prírodných obnoviteľných materiálov. Vďaka tomu, že sa snažíme čo najviac priblížiť prírode, majú naše domy vysokú kvalitu vnútorného vzduchu bez škodlivých prchavých organických zlúčenín. Celý systém je paropriepustný, vzduchotesný a bez tepelných mostov, vďaka čomu v ňom prakticky neexistuje prievan či plesne. Prírodné materiály vytvárajú zdravú mikroklímu s rovnomernými teplotami – v zime hrejú  a v lete chladia.

Vďaka svojej unikátnej bunkovej štruktúre slama nachádza uplatnenie vo výstavbe už tisícky rokov. Použitím modernej technológie sa nám podarilo ďalej zdokonaliť jej izolačné vlastnosti a dosiahnuť mimoriadne hodnoty tepelného odporu. Systém je navrhnutý bez tepelných mostov a s jednoduchou vzduchotesnosťou, vďaka čomu je dosiahnutie pasívneho štandardu ľahké ako nikdy predtým.

SK1 - SKLADBA OBVODOVEJ STENY -OMIETKA
EXTERIÉROVÝ TENKOVRSTVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM (FRAKCIA 1,5)                         4 MM
VYSOKO PAROPRIEPUSTNÁ LEPIACA STIERKA SO SKLOT. SIEŤOV.4 MM
DREVOVLÁKNITÁ IZOLAČNA DOSKA STEICO PROTEC/VESTA ECO    60-100 MM
VZDUCHOTESNÁ PAROPRIEPUSTNÁ MEMBRANA PRELEPOVANÁ1 MM
SLAMENNÝ PANEL ECOCOCON 400 MM
INTERIÉROVÁ HLINENÁ OMIETKA/Fasádny drevený obklad   30 MM
Sadrokartón Rigips alt. drevený obklad12,5 mm
PLOCHÁ VEGETAČNÁ STRECHA:
STREŠNÝ SUBSTRÁT / OKRAJE PRANÝ ŠTRK (FR.32-63)30/50 MM
ISOVER FLORA DRENÁŽNA A SUBSTRÁTOVÁ DOSKA50-100 MM
Polyetilénová fólia alt. Profilovaná ( nopová ) fólia12-40 mm1
EPDM KAUČUKOVÁ FÓLIA HR 1,14 MM 1 MM
OSB 3 DOSKA PD 22-25 MM
SPÁDOVÝ TRÁM / ZATEPLENIE 40-80 MM
STROPNICA / ZATEPLENIE 300MM
PAROZÁBRANA ISOVER VARIO KM DUPLEX 1 MM
SADROKARTÓN PROTIPOŽIARNY + OCEL. ROŠT 50 MM
PODLAHA MASÍVNA DREVENÁ:
DREVENÁ MASÍVNA PODLAHA 14 mm
-altern. CETRIS DOSKA BASIC 10MM + Marmoleum 3,0 mm
VYROVNÁVACIA NIVELACNÁ VRSTVA 3 MM
BETÓNOVÁ PODKLADNÁ DOSKA -vystužená ocelovou sieťovinou / drátkobetón 180 MM
ZHUTNENÉ PENOSKLO 300 MM
GEOTEXTÍLIA 200GM/M2 —-
ŠTRK (FR.16-32) / PIESOK ZROVNANÝ TERÉN/ VEDENIE INŠTALÁCIÍ50 MM
Ročná spotreba tepla - Základná verzia domu MD2 ( 44.9 m2 )
VykurovanieQroč ÚK=2,72MWh/rok9,8GJ/rok
TPVQroč TPV=1,90MWh/rok6,8GJ/rok
SpoluQroč =4,62MWh/rok16,6GJ/rok
Účel využitia energieTechnológia41%
Vykurovanie59%
Ročná spotreba tepla - Rozšírená verzia domu MD2 ( 64.3 m2 )
VykurovanieQroč ÚK=4,92MWh/rok 17,7GJ/rok
TPVQroč TPV=1,90MWh/rok6,8GJ/rok
SpoluQroč =6,81MWh/rok24,5GJ/rok
Účel využitia energieTechnológia28%
Vykurovanie72%