Technické paramtre

Home » Technické paramtre
Skladba obvodovej steny ( Izolácia 240 mm )
Fasádny drevený obklad22 mm
Horizontálne latovanie50/30 mm
Vertikálne latovanie ( len pri vertikálnom fasádnom obklade )25/30 mm
Jutadach thermoizol1 mm
Horizontálne latovanie / fasádne zateplenie50 – 100 mm
Nosná konštrukcia stĺpiky / zateplenie140 mm
OSB doska alt. Rigistabil15 mm
Parozábrana Jutafol1 mm
Horizontálne latovanie alt. CD profil Rigips / zateplenie50 mm
Zateplenie: Textilné, ovčie rúno, drevovlákno
Sadrokartón Rigips alt. drevený obklad12,5 mm

Skladba steny mobilného domu

Plochá vegetačná strecha ( Izolácia 390 mm )
Strešný substrát / praný štrk ( fr. 32-64 )30/50 mm
Isover flora drenážna a substrátová doska50-100 mm
Polyetilénová fólia alt. Profilovaná ( nopová ) fólia12-40 mm
EPDM kaučuková fólia ( hr. 1,14 mm )1 mm
OSB 3 doska PD22 mm
Vzduchová medzera50 mm
Jutadach poistná izolácia ( 135 g/m2 )1 mm
Stropnica / zateplenie200 – 240 mm
Tepelná izolácia100 – 150 mm
Parozábrana Jutafol1 mm
Sadrokartónový pohľad akustický + Oceľ. rošt50 mm
Podlaha ľahká nad terénom ( Izolácia 300 mm )
Drevená dlážkovica22-28 mm
Podkladný rošt / zateplenie50-70 mm
Podlahové trámy / zateplenie180-240 mm
OSB 3 doska PD / latovanie12-15 mm
Nosný drevený trám podlahy140-250 mm
Vzduchová medzera120 mm
Základová konštrukcia podľa P.D.
Ročná spotreba tepla - Základná verzia domu MD2 ( 44.9 m2 )
VykurovanieQroč ÚK=2,72MWh/rok9,8GJ/rok
TPVQroč TPV=1,90MWh/rok6,8GJ/rok
SpoluQroč =4,62MWh/rok16,6GJ/rok
Účel využitia energieTechnológia41%
Vykurovanie59%
Ročná spotreba tepla - Rozšírená verzia domu MD2 ( 64.3 m2 )
VykurovanieQroč ÚK=4,92MWh/rok 17,7GJ/rok
TPVQroč TPV=1,90MWh/rok6,8GJ/rok
SpoluQroč =6,81MWh/rok24,5GJ/rok
Účel využitia energieTechnológia28%
Vykurovanie72%

Pri nákupe nad 45 € POŠTOVNÉ ZDARMA!